sap_feb_pan
Rosersbergs Villastad kallar till möte med anledning av badlandet.Foto: Illustrationsbild

Protester mot bygget av vattenland

Föreningen Rosersbergs villastad har kallat rosersbergare till möte med anledning av planerna för det nya vattenlandet.

centrum_artikel_host

Rosersbergs Villastad protesterar mot bygget av ett vattenland och hotell i Rosersberg och belyser de potentiella effekterna av detta genom ett informationsmöte. I ett dokument som kommer att distribueras till rosersbergare under vecka 7 delar de några av de bekymmer som de har framfört till kommunen angående projektet.

En av de största farhågorna gäller storleken på både vattenlandet och hotellet med en fastighet på 40-50 meter hög. Planen inkluderar ljuseffekter på fasaderna och genom glas för att visa aktiviteter, samt en stor asfalterad parkeringsplats med en eller två infarter från Norrsundavägen. Föreningen oroar sig för att dessa strukturer kommer att ytterligare stänga in samhället längs huvudleden mot Märsta och påverka den historiska siktlinjen från den 1000-åriga Norrsunda kyrka.

En annan orosfaktor är den förväntade ökningen av trafiken, med upp till 2000 besökare per dag till både vattenlandet och hotellet. Föreningen påpekar att detta kan innebära en betydande förändring i det sociala klimatet och tryggheten i samhället, särskilt med tanke på de planerade nöjesevenemangen på hotellet på kvällarna. De jämför detta med vattenlanden i andra städer, som vanligtvis är belägna i industriområden och inte i anslutning till bostadsområden, exempelvis Kokpunkten i Västerås.

Föreningen kritiserar också kommunens brist på undersökning av alternativa platser för projektet och pekar på möjliga lämpligare områden, inklusive den framtida tillväxtkorridoren från Märsta Station till Arlanda. De ifrågasätter också politikernas prioriteringar och betonar behovet av att ta hänsyn till kommuninvånarnas bästa, inte bara varumärket och besöksnäringen.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

sportlov

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

spedition_helsida
fritidsbanken_sportlov

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

skridskodisco_helsida
pantamera_avc_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

centrum_host_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

connys_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

funkisfest_helsida
steningekompani_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
pantamera_out
skridskodisco_outsider
connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
spedition_outsider
stentekompani_outsider