eu_valet_panorama

Problem med sopinsamling på landsbygden

Boende på landsbygden, främst Odensala, har klagat på sophanteringen den senaste veckan: - Det stämmer att vi ligger efter med sophämtningen hos en liten del av hushållen, säger Sigtuna Vattens VD Johan Stock.

centrum_artikel_host
Det klagas på den nya sopinsamlaren Ohlssons. Främst är det odensalabor som anser att kärlen inte töms på utsatt dag vilket riskerar att leda till överfulla kärl. Flera odensalabor som kontaktat märsta.nu uppger att kärlen skulle ha tömts för nästan en vecka sedan.
Sigtuna Vatten och Renhållning känner till problemet, främst är det koncentrerat till landsbygden. Orsaken uppger vara halkan.
– Det innebär att sopbilarna har svårt att komma fram till alla fastigheter på landsbygden. Helt avgörande för att sopbilarna ska komma fram är att berörda fastighetsägare ser till att det är snöröjt och sandat hela vägen fram till avfallskärlen. För att sopbilar ska komma fram behövs betydligt mer sand än för en personbil. En sopbil väger ca 12 ton och den gör väldigt många stopp på en dag och kör med låg hastighet mellan fastigheterna. Däcken blir varma och det finns risk för isbildning när sopbilen stannar vid en fastighet och sedan inte kan köra vidare eller kan riskera att glida av vägen. Det har gjort att det finns en del fastigheter på landsbygden som sopbilarna har haft svårt att köra fram till, förklarar Johan Stock.
Stock menar att det satts in åtgärder, samt att man uppmanar fastighetsägare att snöröjt och sanda rikligt på sina vägavsnitt så att bilarna kan komma fram.
– Sopbilarna är utrustade med vinterdäck och ska klara normalt vinterväglag. Men på smala vägar till fastigheter där det inte är tillräckligt sandat, räcker det inte till för att kunna köra fram till alla fastigheter. Därför har nu vår entreprenör Ohlssons, beställt snökedjor till de sopbilar som kör på landsbygden, detta för att kunna börja hämta på de ställen som vi hittills haft problem med. Snökedjorna förväntas kunna börja användas inom de närmsta dagarna.
En annan orsak är att Ohlssons även är en ny entreprenör med nya sopbilar och personal som håller på trimma in sina rutiner. De har inte hunnit få rutin på exakt var alla sopkärl finns på alla fastigheter och när de ska tömmas. Enstaka tömningar kan därför missas, men om man får information om det på Sigtuna Vatten & Renhållning så planerar man för nästa sophämtning.
Det nya fyrfackskärlen som lanserats i kommunen sedan i november har fått ett positivt mottagande menar Stock. Detta eftersom invånarna kan sortera redan vid tomtgräns istället för att man behöver åka till en återvinningsstation.
– Undersökningar som gjorts i andra kommuner som infört detta, visar att utsorteringen av förpackningar ökar kraftigt när man får dem hämtade vid sin egen fastighet, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Vi hoppas på förståelse för att det kan vara vissa inkörningsproblem innan det nya systemet är fullt intrimmat, säger Johan Stock.

Snart sommaruppehåll för renoveringen av Stora Gatan

Notiser Renoveringsarbetet på Stora gatan fortskrider enligt plan och den sista etappen för denna omgång påbörjas den 17 maj och avslutas den 11 juni. Därefter görs ett uppehåll fram till augusti, och arbetet återupptas den 19 augusti.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida
connys_helsida

Uppmaning att spara vatten: Hög vattenförbrukning

Nyheter I norra Storstockholm går det åt ovanligt mycket dricksvatten just nu. Norrvatten, som förser 14 kommuner i området med dricksvatten, uppmanar nu både privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Detta är nödvändigt för att vattenverket ska kunna producera tillräckligt med vatten för alla.

centrum_host_helsida
seniormassa_pan
eldsjal2024_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
seniormassa_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
bygdensdag_outsider
nationaldag_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out