socialdemokraterna_maj_panorama
Foto: Swedavia/Brendan Austin

Politiker presenterar åtgärder för Arlandas konkurrenskraft

En ny rapport från politiker i Mälardalsrådets temagrupp belyser åtgärder för att stärka Arlandas konkurrenskraft, främja tåg- och sjötrafik samt säkerställa internationell tillgänglighet mot kontinenten och Norge. Ledare från olika regioner betonar Arlandas nyckelroll och behovet av statligt stöd för att säkerställa en framgångsrik infrastrukturutveckling.

centrum_artikel_host

Politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft har presenterat en ny rapport som fokuserar på att stärka Arlandas konkurrenskraft, stödja sjöfartens omställning, hålla farlederna öppna och främja långväga tågtrafik mot kontinenten och Norge (Oslo). Gruppen, ledd av Andreas Svahn (S) från Region Örebro län och Cecilia Linder (M) från Region Uppsala, har samlat politiker från flera regioner inklusive Region Stockholm, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Andreas Svahn betonar Arlandas nyckelroll för Sveriges konkurrenskraft och behovet av fler direktlinjer för att locka multinationella företag. Samtidigt måste flygindustrin arbeta med klimatarbetet för att vara hållbar på lång sikt. Han lyfter även fram vikten av utvecklad tågtrafik och sjöfart för att stärka Sveriges internationella position, särskilt för utbytet med Norge.

Cecilia Linder poängterar Arlandas betydelse för näringslivets utveckling och behovet av statligt stöd för att säkerställa att flygplatsen förblir en ledande transportnod. Hon framhåller även behovet av kapacitetsutbyggnad för tågtrafiken, särskilt med tanke på den nya Fehmarn-Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland som planeras att öppna 2029.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida
forstamaj_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

mp_helsida_eu

Log Max etablerar hos DSV i Rosersberg

Näringsliv Log Max, en ledande tillverkare av moderna skördaraggregat för skogsmaskiner, har valt att samarbeta med DSV för hanteringen av deras reservdelslager på DSV:s logistikcenter i Rosersberg.

Så dyra är Arlandas räksmörgåsar

Näringsliv En diskussion om de höga priserna på flygplatserna i Sverige fick ny fart när SEB:s seniorekonom Johan Javeus delade med sig av sina erfarenheter på den sociala medieplattformen X i höstas.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out