centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Polisen sätter fokus på hastighetskontroller under nationell trafikvecka

Under vecka 11 intensifierar polisen sina ansträngningar för att minska hastigheten i tätbebyggda områden genom en nationell trafikvecka.

centrum_artikel_host

Satsningen är en del av att uppnå målen i Nollvisionen, som syftar till att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Polisens trafikstrateg, Ursula Edström, understryker vikten av att följa hastighetsbegränsningarna för att öka säkerheten på vägarna.

Med en tydlig fokus på områden där människor samlas, såsom skolor, bostadsområden och stadskärnor, planerar polisen att utföra hastighetskontroller på vägar där hastighetsgränserna är upp till 70 km/h. Edström påpekar att hastigheten har en direkt inverkan på utfallet vid olyckor och att respekterande av hastighetsgränser kan rädda liv. Ett exempel som ges är att risken för allvarliga skador ökar markant vid påkörningar i hastigheter över 30 km/h.

För att skydda de yngsta trafikanterna, som kanske inte är helt trafikmogna, betonar Edström vikten av bilisters försiktighet, särskilt i närheten av skolor där hastighetsgränser ofta är satta till 30 km/h oavsett tid på dygnet. Hon påminner även om att även om det inte finns skyltar om lekande barn, så betyder det inte att området är fritt från barn.

fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
klara_outsider
connys
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host