centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Polisen måste få bättre verktyg

Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

centrum_artikel_host

Liberalerna anser att polisen omedelbart måste få tillgång till bättre verktyg för att kunna behålla kontrollen i dessa sammanhang. I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras.

Vi måste även modernisera och uppdatera dagens otydliga regler för när poliserna får använda sina tjänstevapen. Idag får polisen använda vapnen för att gripa någon som innehar ett hekto kokain men inte någon som gör sig skyldig till grovt blåljussabotage, trots att detta brott anses så allvarligt att det har livstids fängelse i straffskalan. Detta är givetvis helt orimligt och sänder helt fel signaler gällande hur kraftfullt polisen bör agera när de utsätts för livsfarliga angrepp.

Situationen vittnar också om ett annat problem som blir allt tydligare – polisens underbemanning. Trots historiskt höga nivåer av extremt resurskrävande gängkriminalitet har vi idag samma polistäthet som vi hade för tio år sedan och på en nivå som placerar oss i Europas bottenskikt. Polisens dåliga arbetsvillkor gör också att det ofta är våra yngsta och mindre erfarna poliser som utgör huvudandelen av dem som arbetar i yttre tjänst på våra gator och torg. Detta är ett problem då dessa av naturliga skäl har svårare att hantera svåra avvägningar i farliga situationer.

Liberalerna har redan sedan tidigare i sitt politiska program Förortslyftet föreslagit att Sverige ska ha som mål att nå det europeiska snittet i polistäthet. För att uppnå detta måste vi göra polisyrket mer attraktivt så att vi får tillräckligt många kvalificerade sökanden till polisutbildningen och även behålla en hög kompetens inom kåren genom att förhindra att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket när de får mer attraktiva jobberbjudanden på annat håll.

Att ta tag i den uppkomna situationen innan den eskalerar ytterligare är en fråga om upprätthållande av vår demokrati. Få saker borde vara mer prioriterade.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

eldsjal2024_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

seniormassa_pan

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
pantamera_out
connys
bygdensdag_outsider