centrum_panorama_hostshopping
Christoffer Boman i samband med besök i Märsta

Polischefen som sade upp sig: Polisen får inte stopp på våldet

Förre polischefen i Lokalpolisområde Sollentuna sade upp sig nyligen och ska arbeta med att stoppa nyrekryteringen till kriminalitet.

centrum_artikel_host

Det var för en månad sedan som förre polischefen Christoffer Boman som varit aktiv i arbetet mot gängkriminalitet i bland annat Märsta sa upp sig. Det gjordes med en debattinsändare i Aftonbladet.
– I hela mitt vuxna liv har jag varit polis och hela tiden har jag jobbat med grov organiserad brottslighet. Under hela mitt yrkesliv har jag trott polisen ensamma kan vända det grova våld som drabbat oss. Nu har jag kommit till insikt att det inte stämmer och förra veckan sa jag upp mig, skrev Boman i insändaren.

Boman konstaterar att han och hans kollegor i tio års tid vigt sitt liv åt att sätta folk i fängelse men att han nu insett att det spelar mindre roll att lagföra fler än tidigare eftersom de står tio i kö för varje vi tar bort.
– Nu väljer jag att gå vidare med de erfarenheter jag har från mina många år inom polisen. Med de erfarenheter jag fått vill jag helt och fullt fokusera på att hantera kranen. Det genom att arbeta förebyggande. För personer yngre än 15 år räcker polisens verktygslåda för förebyggande insatser inte till, fortsätter han.

Boman efterlyser satsningar inte bara på polisväsendet utan även på föräldrastöd, på skolan, fritidsgårdar, idrottsföreningar, socialsekreterare, fältassistenter och alla andra människor som gör insatser i ideella eller idéburna sektorn.

Bohman kommer nu att arbeta för Skandias stiftelse Idéer för lovet för att öka trygghet och hälsa bland barn och unga.
– För personer yngre än 15 år räcker inte polisens verktygslåda. Som samhälle har vi ett gemensamt ansvar att öka tryggheten för våra unga, där vi behöver fånga upp dem betydligt tidigare än vad som sker idag. Jag är därför otroligt glad över att få fokusera på långsiktiga samordnade insatser på det förebyggande arbetet tillsammans med Idéer för livet, säger Christoffer Bohman, i ett pressmeddelande.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out