Granby utanför Sigtuna

Planbesked om 150 bostäder utanför Sigtuna

Kommunstyrelsen har fattat beslut om planläggning av 150 bostäder i Granby väster om Sigtuna: - Det är ett viktigt beslut som äntligen fattats, säger Mats Weibull, ordförande bygg-och trafiknämnden (M).

I Granby finns sedan tidigare ett gammalt fritidsområde som många bor i permanent och det finns ett nybyggnadsområde med ett 40-tal småhus. Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att planlägga 150 bostäder till i området. Området anses lämpligt för bostadsbyggande eftersom det inte påverkar flygets influensområde:
– Vi behöver bygga fler småhus och egnahem i kommunen och exploateringen i Granby innebär också en välkommen komplettering av befintlig bebyggelse som ger ett bättre underlag för utökad service i området, uppger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och trafiknämnden.

Miljöpartiets Jan Franzén vill se en småskalig bebyggelse med hög miljöprofil. De befintliga kvaliteter som finns i granbyområdet med natur- och kulturmiljö ska även bevaras samt närheten till Mälaren. Redan 2016 beslutats om planbesked för området men då gick inte den dåvarande kommunledningen vidare med planerna. Man ville att de markägare som fanns i området skulle koordinera sina byggplaner.

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening