defacto_pan2020
Foto: Insändarbild

Plakatpolitik löser inte problemet

I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

centrum_artikel_host

Enligt ordningslagen får en kommun göra tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Så långt är allt rätt i insändaren. Men det sägs också i lagen att denna rätt att meddela föreskrifter begränsas till att inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Det är alltså inte kommunledningen som säger detta, vilket MP försöker få det att låta som. Det är ordningslagen.

Man tar även upp exemplet med att 178 kommuner i landet har infört fyrverkeriförbud. De kommuner som vi pratat med i Stockholmsregionen vittnar dock samstämmigt om att förbudet är helt verkningslöst. Det skjuts nämligen fyrverkerier hej vilt i samtliga kommuner. Förutom att ett förbud strider mot gällande lagstiftning, så är det även viktigt att poängtera att ingen kommun har resurser för att upprätthålla en ordning där ingen kastar smällare eller skjuter upp fyrverkerier. För att detta förbud skulle fungera i praktiken skulle man behöva ta in rejält med extra ordningsvakter och väktare. Som ni förstår så finns det ingen kommun som har möjlighet till det.

Detta har till och med prövats rättsligt i en rad fall där kommuner runtom i landet infört fyrverkeriförbud som sedan överklagats. Dessa överklagande har sedan vunnit och därmed har domstolen bedömt införandet i de lokala ordningsföreskrifterna som stridande mot ordningslagen. MP vill alltså införa något som strider mot lagen och därmed är totalt verkningslöst. Detta är ett typexempel på en symbolpolitik som kommunledningen inte sysslar med. Vi vill göra skillnad på riktigt i alla våra politiska beslut. Vi kommer därför inte säga ja till förslag som bara är ett ställningstagande där det inte blir någon verklig skillnad för våra invånare. Däremot ser vi nu över vad vi kan göra på riktigt för att komma tillrätta med de problem som användandet av fyrverkerier skapar. Vi återkommer i det ärendet när det är ordentligt utrett.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Lars Björling (SfS), gruppledare
  • Pernilla Bergqvist (L), gruppledare
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

pantamera_avc_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

centrum_host_helsida
defacto_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Insändare Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Insändare Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

joes-helsida

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Insändare Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

connys_helsida
ica_helsida

Inskränkt frihet för vem?

Insändare Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

dack_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Insändare Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
swedol_outsider
connys
ica_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
dack_outsider
joes_outsider