eldsjal2024_pan
Foto: Insändarbild

Plakatpolitik löser inte problemet

I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

centrum_artikel_host

Enligt ordningslagen får en kommun göra tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna. Så långt är allt rätt i insändaren. Men det sägs också i lagen att denna rätt att meddela föreskrifter begränsas till att inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Det är alltså inte kommunledningen som säger detta, vilket MP försöker få det att låta som. Det är ordningslagen.

Man tar även upp exemplet med att 178 kommuner i landet har infört fyrverkeriförbud. De kommuner som vi pratat med i Stockholmsregionen vittnar dock samstämmigt om att förbudet är helt verkningslöst. Det skjuts nämligen fyrverkerier hej vilt i samtliga kommuner. Förutom att ett förbud strider mot gällande lagstiftning, så är det även viktigt att poängtera att ingen kommun har resurser för att upprätthålla en ordning där ingen kastar smällare eller skjuter upp fyrverkerier. För att detta förbud skulle fungera i praktiken skulle man behöva ta in rejält med extra ordningsvakter och väktare. Som ni förstår så finns det ingen kommun som har möjlighet till det.

Detta har till och med prövats rättsligt i en rad fall där kommuner runtom i landet infört fyrverkeriförbud som sedan överklagats. Dessa överklagande har sedan vunnit och därmed har domstolen bedömt införandet i de lokala ordningsföreskrifterna som stridande mot ordningslagen. MP vill alltså införa något som strider mot lagen och därmed är totalt verkningslöst. Detta är ett typexempel på en symbolpolitik som kommunledningen inte sysslar med. Vi vill göra skillnad på riktigt i alla våra politiska beslut. Vi kommer därför inte säga ja till förslag som bara är ett ställningstagande där det inte blir någon verklig skillnad för våra invånare. Däremot ser vi nu över vad vi kan göra på riktigt för att komma tillrätta med de problem som användandet av fyrverkerier skapar. Vi återkommer i det ärendet när det är ordentligt utrett.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Lars Björling (SfS), gruppledare
  • Pernilla Bergqvist (L), gruppledare
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

storemore_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

eldsjal2024_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
storemore_out
connys
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider