sap_feb_pan
Foto: Matthias Pfeil/Mälartåg

Övervåningarna öppnas upp på Mälartåg

Från och med torsdagkväll och successivt under natten mot fredag den 8 december kommer övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare att åter öppnas för resenärer. Detta sker efter att en säkerhetsutredning konstaterat att ingen säkerhetsrisk föreligger.

centrum_artikel_host

Utredningen har skett i nära samarbete mellan MTR, fordonsägaren Transitio, Mälardalstrafik, och Trafikverket, samt med extern expertis. Avspärrningarna tas bort under torsdagskvällen och natten mot fredag, vilket innebär att alla sittplatser ombord återigen kan användas av resenärerna.

Skadorna som uppstått har lokaliserats till två platser på Stockholm Central och berodde på ett mindre avstånd än standard mellan tågtak och kontaktledning, vilket nu åtgärdats. Ingen liknande risk finns på andra platser inom Mälartågs trafiknät.

Under den tid övervåningarna varit avspärrade har även en besiktning av tågflottan genomförts för att säkerställa att inga andra skador finns. Det tekniska felet som ledde till avspärrningarna inträffade den 1 december och påverkade ett fordon med mindre skador på taket till följd av strömöverslag mellan kontaktledning och tågets yttertak. Trots att resenärerna aldrig var i fara bedömde MTR att händelsen krävde en noggrann utredning från säkerhetssynpunkt.

Allt fler nöjda med hemtjänsten

Notiser Inför årsskiftet presenterades 2023 års resultat för Hemtjänstindex, som mäter kvaliteten på hemtjänsten i samtliga av Sveriges kommuner. Undersökningen tar hänsyn till de områden som seniorer anser vara viktigast: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling.

centrum_host_helsida

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

foraldranatverk_helsida
connys_helsida
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida
pantamera_avc_helsida
skridskodisco_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider