moderat_sep_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Över tusen skyddsvärda träd i kommunen

Sigtuna må ha mycket skog och natur men antalet skyddsvärda träd per kvadratmeter är bara tre.

centrum_artikel_host

Det är viktigt att spara så många träd som möjligt enligt en ny rapport från Länsstyrelsen. Detta för den ekologiska mångfalden. Områden i Rosersberg och Wenngarn innehåller skyddsvärda träd som identifierats av Länsstyrelsen. 1063 träd har inventerats i kommunen och de består mest av grova, gamla träd vid wienarn, Rosersberg och Steninge.

Även döda träd fyller en funktion då det finns cirka 3000 insekter och 2500 träd som är beroende av döda träd. Sigtuna kommun arbetar aktivt med att spara rester av gamla träd och död ved får ligga kvar som bisats eller föda för skogens liv. Dock är andelen skyddsvärda träd relativt låg i kommunen i relation till arean. Per kvadratmeter yta går det tre skyddsvärda träd. Sigtuna kommun har en större del lind av det äldre trädbeståndet.

pantamera_avc_helsida
ungdomsarbete_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
toppbanner
valet2022

Ordförande för kommunrevisionen hoppar av politiken

Politik Socialdemokraternas Steffen Oxenvad lämnar politiken efter att bland annat varit ordförande i kommunrevisionen: - Jag kommer inte engagera mig politiskt i Sigtuna kommun för en överskådlig framtid. Det är såklart möjligt att jag hoppar på ett opolitiskt föreningsuppdrag, skulle möjligheten uppstå. Där saknas alltid folk, säger Steffen Oxenvad i ett uttalade.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
arbete_outsider
connys
pantamera_out
nrh
ridskola_2020_outsider