sap_feb_pan
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Över 3600 nya covidfall i veckan

Mellan 2-4 mars rapporterades drygt 3600 nya covidfall i länet: - Vi ser en fortsatt ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

centrum_artikel_host

Mellan tisdag-torsdag denna vecka rapporterades det in drygt 3600 nya fall av covid-19 i Region Stockholm:
– Vi ser en fortsatt ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Nu ökar ansträngningen ytterligare för medarbetarna vid våra sjukhus. Hur det kommer att se ut de kommande veckorna styrs till stor del av hur vi alla kommer att följa de grundläggande reglerna. Håll två meters avstånd till andra, du ska stanna hemma vid första minsta symtom, jobba alltid hemma om du kan, tvätta händerna noga och ofta säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Av samtliga fall är det endast 11 som är provtappa på ett särskilt boende vilket innebär att det inte finns någon större smitta bland särskilda boenden runt om i länet. 346 stockholmare vårdades på akutsjukhus eller i geriatrisk vård, 51 av dessa har intensivvård. Sedan 2:a mars har 29 ytterligare avlidna rapporterats in och nu har drygt 3900 personer avlidit i Stockholm med covid-19, cirka 80 av dessa är hemmahörande i Sigtuna kommun.

centrum_host_helsida
skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

connys_helsida
steningekompani_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
foraldranatverk_outsider