centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Sigtunas befolkning minskade

Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

centrum_artikel_host

Vid slutet av kvartalet hade Sigtuna 52 498 invånare enligt siffror som Newsworthy sammanställt. Jämfört med samma tid förra året har befolkningen dock ökat med 301 personer. Denna kvartalsvisa minskning är den tredje största som noterats i kommunen sedan 2000. Sigtuna har generellt sett haft en positiv befolkningsutveckling sedan millennieskiftet, men årets första kvartal bröt denna trend.

Under de första tre månaderna av 2024 flyttade 1 117 personer till Sigtuna, medan 1 184 lämnade kommunen, vilket resulterade i ett negativt flyttnetto på 67 personer. Detta är det näst största negativa flyttnettot under ett kvartal på 2000-talet för kommunen. Majoriteten av de inflyttade, 641 personer, kom från andra delar av Stockholms län, 268 kom från andra län i Sverige och 208 invandrade från utlandet.

Av de 1 184 som flyttade ut, flyttade 707 till andra delar av Stockholms län, 282 till andra län i Sverige och 195 till utlandet. Historiskt sett har de flesta som flyttar till Sigtuna kommit från andra kommuner inom Stockholms län, och de som flyttar från Sigtuna har oftast stannat inom länet.

Under det första kvartalet 2024 föddes 117 barn i Sigtuna. För att sätta detta i perspektiv, under det tredje kvartalet 2016 föddes flest barn i kommunen under 2000-talet, med 187 nyfödda. Som jämförelse föddes endast 91 barn under tredje kvartalet 2001, vilket är den lägsta siffran för ett kvartal under samma period.

Trots den senaste kvartalets nedgång har Sigtuna ökat med 301 invånare de senaste tre åren och med 9 000 invånare de senaste tio åren

mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
connys
pantamera_out
brobygget_outsider