sap_feb_pan
Foto: Region Örebro län

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

centrum_artikel_host

Att som beslutsfattande politiskt organ föreslå idén om att begränsa rörligheten för en grupp människor innebär en risk vad gäller demokratins rättigheter för respektive individ i samhället.
Med implementering av vaccinpass försöker man indirekt tvinga en grupp människor till att göra något mot dennes vilja, för annars blir det konsekvenser när det kommer till ens frihet.

Man får dagligen höra om människor som blir akut inlagda i vården och en stor andel av dem är vaccinerade vilket indikerar på att ingen går helt säker från Covid-19. Vaccinerade kan alltså bli smittade och smitta andra. Jag tycker det är dags att sluta måla upp samhället som vi och dem, vaccinerade mot ovaccinerade. Vi har redan som det är idag ett segregerat samhälle och behöver inte mer av det. Vill man ta vaccin eller inte bör lämnas till individen utan hot om frihetsinskränkning. Myndigheternas uppgifter är att säkerställa att information om Covid- 19 är tydlig och se till så att information når samtliga medborgare, förhindra att desinformation får spridning samt säkerställa att resurser finns på plats för att bemöta efterfrågan hos befolkningen när det kommer till behovet av vaccinering.

När Liberalerna talar om att begränsa ovaccinerades frihet, hur pass mycket och i vilken omfattning? Är det till enbart konserter och restauranger eller inkluderar det även på längre sikt möjligheten att få resa med kollektivtrafiken och möjligheten att få utföra sitt arbete? Är Liberalerna i sådant fall villiga till att frånta rätten för barnfamiljer att försörja för sig och sina barn, har Liberalerna rätten till att överhuvudtaget bestämma individens förutsättningar till självförsörjande och sist men inte minst, vill Liberalerna ha ett samhälle som präglas av statligt översitteri där individen ges konsekvenser ifall man ej går i samma linje som en viss grupp människor och politiker?

Jag finner det ironiskt att av alla partier så är Liberalerna, Region Stockholm på frammarsch i just denna fråga. Vad hände med liberalismen och det fria valet hos gemene man? Liberalism stod en gång i tiden för minimalt statligt bestämmande och ökad makt till individen, men nu väljer partiet istället att gå mot sina egna filosofiska principer.

Det är viktigt att vi kommer tillsammans i tider av kris och stöttar varandra under en tid av påfrestning, istället för att dela upp varandra i grupper och spä på den segregation som redan råder i landet.

OBS! Detta är inget ställningstagande kring huruvida man bör vaccinera sig eller inte, utan enbart respons till initiativet att vilja begränsa friheten för en grupp människor.

  • Adam Socha,
    Medlem i KD Sigtuna men skriver som oberoende
funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

sportlov

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

fritidsbanken_sportlov

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

steningekompani_helsida
connys_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
ridskola_2020_outsider