karnkraft_m
Foto: Region Örebro län

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

centrum_artikel_host

Att som beslutsfattande politiskt organ föreslå idén om att begränsa rörligheten för en grupp människor innebär en risk vad gäller demokratins rättigheter för respektive individ i samhället.
Med implementering av vaccinpass försöker man indirekt tvinga en grupp människor till att göra något mot dennes vilja, för annars blir det konsekvenser när det kommer till ens frihet.

Man får dagligen höra om människor som blir akut inlagda i vården och en stor andel av dem är vaccinerade vilket indikerar på att ingen går helt säker från Covid-19. Vaccinerade kan alltså bli smittade och smitta andra. Jag tycker det är dags att sluta måla upp samhället som vi och dem, vaccinerade mot ovaccinerade. Vi har redan som det är idag ett segregerat samhälle och behöver inte mer av det. Vill man ta vaccin eller inte bör lämnas till individen utan hot om frihetsinskränkning. Myndigheternas uppgifter är att säkerställa att information om Covid- 19 är tydlig och se till så att information når samtliga medborgare, förhindra att desinformation får spridning samt säkerställa att resurser finns på plats för att bemöta efterfrågan hos befolkningen när det kommer till behovet av vaccinering.

När Liberalerna talar om att begränsa ovaccinerades frihet, hur pass mycket och i vilken omfattning? Är det till enbart konserter och restauranger eller inkluderar det även på längre sikt möjligheten att få resa med kollektivtrafiken och möjligheten att få utföra sitt arbete? Är Liberalerna i sådant fall villiga till att frånta rätten för barnfamiljer att försörja för sig och sina barn, har Liberalerna rätten till att överhuvudtaget bestämma individens förutsättningar till självförsörjande och sist men inte minst, vill Liberalerna ha ett samhälle som präglas av statligt översitteri där individen ges konsekvenser ifall man ej går i samma linje som en viss grupp människor och politiker?

Jag finner det ironiskt att av alla partier så är Liberalerna, Region Stockholm på frammarsch i just denna fråga. Vad hände med liberalismen och det fria valet hos gemene man? Liberalism stod en gång i tiden för minimalt statligt bestämmande och ökad makt till individen, men nu väljer partiet istället att gå mot sina egna filosofiska principer.

Det är viktigt att vi kommer tillsammans i tider av kris och stöttar varandra under en tid av påfrestning, istället för att dela upp varandra i grupper och spä på den segregation som redan råder i landet.

OBS! Detta är inget ställningstagande kring huruvida man bör vaccinera sig eller inte, utan enbart respons till initiativet att vilja begränsa friheten för en grupp människor.

  • Adam Socha,
    Medlem i KD Sigtuna men skriver som oberoende

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

nrh_sigtuna
seniordag_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

centrum_host_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

mp_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

karnkraft_m_topp

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

connys_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

pantamera_avc_helsida
defacto_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

joes-helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

ica_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
seniordag_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
mp_outsider
connys
pantamera_out
joes_outsider
ica_outsider
centrum_outsider_host