eu_valet_panorama
Steffen Oxenvad

Ordförande för kommunrevisionen hoppar av politiken

Socialdemokraternas Steffen Oxenvad lämnar politiken efter att bland annat varit ordförande i kommunrevisionen: - Jag kommer inte engagera mig politiskt i Sigtuna kommun för en överskådlig framtid. Det är såklart möjligt att jag hoppar på ett opolitiskt föreningsuppdrag, skulle möjligheten uppstå. Där saknas alltid folk, säger Steffen Oxenvad i ett uttalade.

centrum_artikel_host

Efter valet har Steffen Oxenvad (S) valt att lägga ner den politiska karriären. Steffen har varit fullmäktigeledamot och suttit i både kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt nu senast ordförande i kommunrevisionen.
– I partiet har jag både varit ordf i Sigtunaföreningen och suttit i arbetarekommunens styrelse. Och knackat oändlig många dörrar i hela kommunen. Så det är med lite vemod, men samtidigt rätt tid i livet. Det finns en tid för politik och en för annat.

Steffen kommer inte att engagera sig politiskt för en överskådlig framtid men säger sig vara intresserad av att engagera sig i föreningslivet.
– Det bäste med åren i kommunpolitiken har varit att få träffa och lära att känna alla aktiva politiker, tjänstemän och invånare. Trots en ibland hård ton, så är det en fin gemenskap man ska ta hand om.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
connys
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider