eldsjal2024_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Oppositionen: Vi var inte eniga om badet

På Kultur- och fritidsnämndens möte den 20 maj togs beslutet att inte öppna Midgårdsbadets utedel i sommar.

centrum_artikel_host

Det skedde efter en god dragning av förvaltningens tjänstemän och ajournering (uppehåll för diskussion i våra respektive grupper). Ett svårt beslut då vi i den samlade oppositionen ser det som viktigt att ha våra anläggningar i gång när vi kan, i synnerhet under detta år.

Inför mötet hade vi i den samlade oppositionen förberett oss att yrka på att öppna badet. Detta utifrån hur förvaltningen hade förberett sig inför förra året med restriktioner för minskad smittspridning. Men på mötet blev vi införstådda i det svåra att trycka på startknappen nu. I vanliga fall har många av förberedelserna redan varit gjorda vid den här tiden på året. Det är för sent nu att hitta tillräckligt med kunnig personal för att bemanna både utebadet och ha koll på kommunens strandbad.

Från oppositionens sida valde vi då att inte yrka på ett öppnande då vi inte kunde garantera badsäkerheten för kommunens invånare. Vi reagerar däremot mot nämndens ordförande som yttrar sig i en artikel på märsta.nu att vi var en enad nämnd som tog beslutet. Vi tolkar det inte riktigt så. Vi drog samma slutsats men på olika grunder.

  • Rolando Rosales (S) 2:e vice ordförande
  • Niklas Andersson (V) ledamot
  • Anna-Karin Wetzig (S) ersättare
  • Johan Bergsten (S) ersättare
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

storemore_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

steningekompani_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

spedition_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

mp_helsida_eu

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

pantamera_avc_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

storemore_out
centrum_outsider_host
connys
eldsjal2024_out
spedition_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna