centrum_panorama_hostshopping

Omfattande asfalteringsarbeten på E4:an och Väg 273

Trafikverket meddelar att omfattande asfalteringsarbeten kommer att genomföras på trafikplats Arlanda och längs delar av väg 273 under nattetid mellan den 7:e och 15:e augusti. Arbetet är planerat att ske måndag till torsdag mellan klockan 22.00 och 05.00 och kan komma att påverka framkomligheten till och från Arlanda flygplats.

centrum_artikel_host

De omfattande underhållsarbetena är beroende av väderförhållandena, och i händelse av regn kan arbetet förlängas. För att hålla sig informerad om aktuell trafikinformation under perioden rekommenderas resenärer att besöka Trafikverkets hemsida.

Under arbetet kommer framkomligheten för trafiken att vara begränsad då ny asfalt ska läggas på trafikplatsen, inklusive på- och avfarterna, samt längs väg 273 som ansluter till trafikplatsen. Även en del av vägen som ansluter till Swedavias vägar intill Arlanda kommer att få ny asfalt.

Trafiken på de så kallade ramperna, det vill säga på- och avfarterna till E4:an, kommer att ledas om när ny asfalt läggs på dem. Arbetet kommer att utföras genom att stänga av en ramp i taget, medan övriga på- och avfarter till och från Arlanda kommer att vara öppna för trafik.

För trafik som kommer söderifrån, från Stockholm mot Arlanda, rekommenderas att ta avfarten vid trafikplats Arlandastad. Resenärer som kör från Stockholm kan ta denna avfart före trafikplats Arlanda. Vid fortsatt färd norrut, förbi trafikplats Arlanda, blir nästa möjlighet att ta sig till flygplatsen först vid trafikplats Knivsta.

Trafik från norr, på E4:an mot Arlanda och Märsta, hänvisas till att använda avfarten vid trafikplats Måby.

Trafikverket vädjar även till alla trafikanter att sänka hastigheten och hålla ett ordentligt avstånd under arbetet för att hjälpa de som arbetar på vägen. När arbetet är klart kommer vägens standard att höjas och resan för trafikanter blir säkrare.

Resenärer som planerar att resa till eller från Arlanda under perioden ombeds att vara extra uppmärksamma på trafikinformation och planera sin resa i god tid för att undvika eventuella förseningar och besvär.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
sigtunakampen_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
eu_valet_outsider