sap_feb_pan
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

centrum_artikel_host

För Sveriges del innebar det att vi, precis när slutet på pandemin började skymta, vaknade upp till en helt oprovocerad invasion av ett land i vårt absoluta närområde. Kriget kom snabbt att påverka vardagen i Sverige och kommunledningen fick än en gång omprioritera för att kunna möta behovet av mottagningsinsatser och annan beredskap. Istället för att se fram emot slutet på pandemin, återgången till det ”normala” och ett spännande valår fick vi planera för mottagande av krigsflyktingar, stödåtgärder och krishantering.

Efter att ha inventerat kapaciteten för att kunna ta emot ukrainska flyktingar inspekterade brandförsvaret Sagaskolan som sedan iordningsställdes för mottagande av 120 personer. Det kom ca 100, främst kvinnor och barn, och behovet blev kortvarigt eftersom de flesta anvisades till andra platser i landet i väntan på att kunna återvända till Ukraina. Jag besökte boendet på Sagaskolan och kände stolthet över hur engagerat och professionellt kommunens tjänstemän och Frivilliga Resursgruppen (FRG) tog sig an den svåra uppgiften. Sigtuna var bland de första kommuner som erbjöd skydd på det här sättet och det värmer i hjärtat att vi kunde göra det så snabbt och bra tillsammans med FRG.

Kommunens huvuduppdrag
Arbetet med att förbättra kommunens verksamheter fortsatte under 2022. Steg för steg förändrar vi vårt sätt att arbeta och hur vi är organiserade samt funderar hela tiden på hur servicen till dig som invånare kan bli bättre. Det är ett omfattande arbete som tar tid och det är långt kvar innan vi är nöjda, men glädjande nog har vi under året sett tydliga tecken på att Sigtuna är på rätt väg inom de flesta områden. Tydligast har vårt systematiska arbete märkts inom skolan som numera tillhör de 50 bästa i hela landet. Äldreomsorgen har länge varit ett sorgebarn. Under förra mandatperioden sattes ett systematiskt arbete in för att höja kvaliteten och 2022 började vi se flera tecken på att den negativa trenden brutits. Vi är fortfarande inte alls där vi vill vara, men insatserna börjar ge effekt och vi kommer inte ge oss förrän även äldreomsorgen tillhör de 50 bästa i landet.

Trygghetsarbetet räknas normalt inte till en kommuns kärnverksamhet, det är det för oss. Få, kanske inga andra frågor är så viktiga som din trygghet. Därför var det mycket glädjande nyheter som kom från Statistiska centralbyrån precis innan jul. I den senaste medborgarundersökningen visar det sig att Sigtuna kommuns invånare upplever ökad trygghetskänsla och uppger att de känner sig tryggare utomhus när det är mörkt än de gjort tidigare år. Kommunens trygghetsenhet har under en tid sett en positiv trend och nu bekräftar medborgarundersökningen den bilden. Det är enormt glädjande att se att vårt strukturerade arbete för ökad trygghet börjar ge synliga resultat, både i brottsstatistiken och medborgarundersökningen. Under 2022 har inte minst det förebyggande arbetet intensifierats genom nya samarbetsformer tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och polis.

Valår
Trots allt elände runtomkring i världen var det dags för svenska folket att gå till val och rösta fram en ny regering samt nya styren i kommuner och regioner. Moderaterna i Sigtuna gjorde en mycket bra valrörelse. Det hårda arbetet som utfördes under valrörelsen gav resultat och Moderaterna är fortsatt kommunens största parti. Det starka valresultatet gjorde också att de fem partier som styrt kommunen sedan valet 2018 (M, KD, L, C och SfS) kan fortsätta styra fyra år till.

Vår gemensamma ekonomi
Det är inte bara pandemi och krig som kastat en skugga över Sverige under 2022; den svenska ekonomin är svagare än på länge, el-, mat- och bränslepriserna rusar och inflationen är rekordhög. Allt detta påverkar i högsta grad även kommunens ekonomi.
Tack och lov har den moderatledda kommunledningens långsiktiga arbete med att sanera den dåliga ekonomi vi tog över, gett utdelning. Trots de enorma ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför de kommande åren, behöver inte Sigtuna, som så många andra, ta till nödbromsen och börja avskeda personal eller höja skatten för att klara oss. Vi har byggt upp en bra ekonomisk buffert och kan därför låta den positiva utvecklingen i Sigtuna fortsätta. Precis som vi lovade i valet.

En trygg och snygg kommun
Under året har flera platser i kommunen genomgått mindre upprustningar eller större ombyggnader och ytterligare insatser är i planeringsstadiet. Sigtuna ska vara både tryggt och snyggt. Kanonkulleparken i Märsta invigdes under sommaren efter ett rejält ansiktslyft och är numera en välbesökt plats för alla åldrar. Flera mörka tunnlar har fått ny belysning och dekorationer, Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna börjar äntligen bli platser att vara stolt över när staden fylls av besökare och vädret bjuder in till promenader längs strandkanten. Isbanan och den upplysta multisportarenan i Valsta skapar ökad trygghetskänsla och är välbesökta platser, till stor del tack vare samarbetet med Fritidsbanken som lånar ut utrustning utan kostnad. Fritidsbanken som invigdes i början av året är en riktig succé och under hösten besökte kronprinsessparet lokalen i Märsta för att se hur verksamheten fungerar.

Nya Tingvallaskolan, Aspbackens förskola och högstadiebyggnaden på Steningehöjdens skola blev färdiga och eleverna kunde flytta in efter sommarlovet. Byggnaderna ingår i den största satsningen på nya skolor och förskolor som gjorts i kommunens historia. Mer än 1,5 miljard kronor har satsats för att bland annat ersätta alla de tillfälliga paviljonger som stått runtom i kommunen, vissa i mer än tio år.

Under 2022 påbörjades också upprustning av kommunens skolgårdar som varit eftersatta och inte fått uppmärksamhet på många år. Planeringen har utgått från att lek och rörelse ska främjas och eleverna har fått tycka till om sina nya skolgårdar. Först ut var Råbergsskolan i Rosersberg och ytterligare ett tiotal skolor får sina skolgårdar upprustade.

Närheten till naturen är en av Sigtuna kommuns viktigaste kvaliteter. Många har möjlighet till motion och avkoppling i de naturområden som ofta finns på rimligt avstånd från bostaden. I slutet av året kunde vi därför med glädje berätta att kommunen köper skogsmark i det uppskattade friluftsområdet med motionsspår, cykel- och skidspår samt vackra naturstigar i Hällsboskogen. I över två år har vi arbetat hårt för att få köpa markområdet av Kilenkrysset för att införliva det med övriga naturområden och därigenom skapa ett stort område där det aktiva friluftslivet kan bevaras och utvecklas.

Med de här orden om året som nu nått sitt slut, vill jag önska alla kommuninvånare ett riktigt gott nytt år med förhoppningen att 2023 blir ett bättre år än vad många befarar.

  • Gott nytt år!
    Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

fritidsbanken_sportlov
sportlov

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

foraldranatverk_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

steningekompani_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

spedition_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

skridskodisco_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_host_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

connys_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
skridskodisco_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
connys