centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

centrum_artikel_host

För Sveriges del innebar det att vi, precis när slutet på pandemin började skymta, vaknade upp till en helt oprovocerad invasion av ett land i vårt absoluta närområde. Kriget kom snabbt att påverka vardagen i Sverige och kommunledningen fick än en gång omprioritera för att kunna möta behovet av mottagningsinsatser och annan beredskap. Istället för att se fram emot slutet på pandemin, återgången till det ”normala” och ett spännande valår fick vi planera för mottagande av krigsflyktingar, stödåtgärder och krishantering.

Efter att ha inventerat kapaciteten för att kunna ta emot ukrainska flyktingar inspekterade brandförsvaret Sagaskolan som sedan iordningsställdes för mottagande av 120 personer. Det kom ca 100, främst kvinnor och barn, och behovet blev kortvarigt eftersom de flesta anvisades till andra platser i landet i väntan på att kunna återvända till Ukraina. Jag besökte boendet på Sagaskolan och kände stolthet över hur engagerat och professionellt kommunens tjänstemän och Frivilliga Resursgruppen (FRG) tog sig an den svåra uppgiften. Sigtuna var bland de första kommuner som erbjöd skydd på det här sättet och det värmer i hjärtat att vi kunde göra det så snabbt och bra tillsammans med FRG.

Kommunens huvuduppdrag
Arbetet med att förbättra kommunens verksamheter fortsatte under 2022. Steg för steg förändrar vi vårt sätt att arbeta och hur vi är organiserade samt funderar hela tiden på hur servicen till dig som invånare kan bli bättre. Det är ett omfattande arbete som tar tid och det är långt kvar innan vi är nöjda, men glädjande nog har vi under året sett tydliga tecken på att Sigtuna är på rätt väg inom de flesta områden. Tydligast har vårt systematiska arbete märkts inom skolan som numera tillhör de 50 bästa i hela landet. Äldreomsorgen har länge varit ett sorgebarn. Under förra mandatperioden sattes ett systematiskt arbete in för att höja kvaliteten och 2022 började vi se flera tecken på att den negativa trenden brutits. Vi är fortfarande inte alls där vi vill vara, men insatserna börjar ge effekt och vi kommer inte ge oss förrän även äldreomsorgen tillhör de 50 bästa i landet.

Trygghetsarbetet räknas normalt inte till en kommuns kärnverksamhet, det är det för oss. Få, kanske inga andra frågor är så viktiga som din trygghet. Därför var det mycket glädjande nyheter som kom från Statistiska centralbyrån precis innan jul. I den senaste medborgarundersökningen visar det sig att Sigtuna kommuns invånare upplever ökad trygghetskänsla och uppger att de känner sig tryggare utomhus när det är mörkt än de gjort tidigare år. Kommunens trygghetsenhet har under en tid sett en positiv trend och nu bekräftar medborgarundersökningen den bilden. Det är enormt glädjande att se att vårt strukturerade arbete för ökad trygghet börjar ge synliga resultat, både i brottsstatistiken och medborgarundersökningen. Under 2022 har inte minst det förebyggande arbetet intensifierats genom nya samarbetsformer tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och polis.

Valår
Trots allt elände runtomkring i världen var det dags för svenska folket att gå till val och rösta fram en ny regering samt nya styren i kommuner och regioner. Moderaterna i Sigtuna gjorde en mycket bra valrörelse. Det hårda arbetet som utfördes under valrörelsen gav resultat och Moderaterna är fortsatt kommunens största parti. Det starka valresultatet gjorde också att de fem partier som styrt kommunen sedan valet 2018 (M, KD, L, C och SfS) kan fortsätta styra fyra år till.

Vår gemensamma ekonomi
Det är inte bara pandemi och krig som kastat en skugga över Sverige under 2022; den svenska ekonomin är svagare än på länge, el-, mat- och bränslepriserna rusar och inflationen är rekordhög. Allt detta påverkar i högsta grad även kommunens ekonomi.
Tack och lov har den moderatledda kommunledningens långsiktiga arbete med att sanera den dåliga ekonomi vi tog över, gett utdelning. Trots de enorma ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför de kommande åren, behöver inte Sigtuna, som så många andra, ta till nödbromsen och börja avskeda personal eller höja skatten för att klara oss. Vi har byggt upp en bra ekonomisk buffert och kan därför låta den positiva utvecklingen i Sigtuna fortsätta. Precis som vi lovade i valet.

En trygg och snygg kommun
Under året har flera platser i kommunen genomgått mindre upprustningar eller större ombyggnader och ytterligare insatser är i planeringsstadiet. Sigtuna ska vara både tryggt och snyggt. Kanonkulleparken i Märsta invigdes under sommaren efter ett rejält ansiktslyft och är numera en välbesökt plats för alla åldrar. Flera mörka tunnlar har fått ny belysning och dekorationer, Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna börjar äntligen bli platser att vara stolt över när staden fylls av besökare och vädret bjuder in till promenader längs strandkanten. Isbanan och den upplysta multisportarenan i Valsta skapar ökad trygghetskänsla och är välbesökta platser, till stor del tack vare samarbetet med Fritidsbanken som lånar ut utrustning utan kostnad. Fritidsbanken som invigdes i början av året är en riktig succé och under hösten besökte kronprinsessparet lokalen i Märsta för att se hur verksamheten fungerar.

Nya Tingvallaskolan, Aspbackens förskola och högstadiebyggnaden på Steningehöjdens skola blev färdiga och eleverna kunde flytta in efter sommarlovet. Byggnaderna ingår i den största satsningen på nya skolor och förskolor som gjorts i kommunens historia. Mer än 1,5 miljard kronor har satsats för att bland annat ersätta alla de tillfälliga paviljonger som stått runtom i kommunen, vissa i mer än tio år.

Under 2022 påbörjades också upprustning av kommunens skolgårdar som varit eftersatta och inte fått uppmärksamhet på många år. Planeringen har utgått från att lek och rörelse ska främjas och eleverna har fått tycka till om sina nya skolgårdar. Först ut var Råbergsskolan i Rosersberg och ytterligare ett tiotal skolor får sina skolgårdar upprustade.

Närheten till naturen är en av Sigtuna kommuns viktigaste kvaliteter. Många har möjlighet till motion och avkoppling i de naturområden som ofta finns på rimligt avstånd från bostaden. I slutet av året kunde vi därför med glädje berätta att kommunen köper skogsmark i det uppskattade friluftsområdet med motionsspår, cykel- och skidspår samt vackra naturstigar i Hällsboskogen. I över två år har vi arbetat hårt för att få köpa markområdet av Kilenkrysset för att införliva det med övriga naturområden och därigenom skapa ett stort område där det aktiva friluftslivet kan bevaras och utvecklas.

Med de här orden om året som nu nått sitt slut, vill jag önska alla kommuninvånare ett riktigt gott nytt år med förhoppningen att 2023 blir ett bättre år än vad många befarar.

  • Gott nytt år!
    Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Ömma tår?

Insändare Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

connys_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Insändare Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

centrum_host_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Insändare Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

moderat_pan_helsida
oppethus_helsida_2023

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

humbacken_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

defacto_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
oppethus_agy_2023_outsider
nrh
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
humbacken_outsider