valstadagen_pan
Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförandeFoto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

centrum_artikel_host

För Sveriges del innebar det att vi, precis när slutet på pandemin började skymta, vaknade upp till en helt oprovocerad invasion av ett land i vårt absoluta närområde. Kriget kom snabbt att påverka vardagen i Sverige och kommunledningen fick än en gång omprioritera för att kunna möta behovet av mottagningsinsatser och annan beredskap. Istället för att se fram emot slutet på pandemin, återgången till det ”normala” och ett spännande valår fick vi planera för mottagande av krigsflyktingar, stödåtgärder och krishantering.

Efter att ha inventerat kapaciteten för att kunna ta emot ukrainska flyktingar inspekterade brandförsvaret Sagaskolan som sedan iordningsställdes för mottagande av 120 personer. Det kom ca 100, främst kvinnor och barn, och behovet blev kortvarigt eftersom de flesta anvisades till andra platser i landet i väntan på att kunna återvända till Ukraina. Jag besökte boendet på Sagaskolan och kände stolthet över hur engagerat och professionellt kommunens tjänstemän och Frivilliga Resursgruppen (FRG) tog sig an den svåra uppgiften. Sigtuna var bland de första kommuner som erbjöd skydd på det här sättet och det värmer i hjärtat att vi kunde göra det så snabbt och bra tillsammans med FRG.

Kommunens huvuduppdrag
Arbetet med att förbättra kommunens verksamheter fortsatte under 2022. Steg för steg förändrar vi vårt sätt att arbeta och hur vi är organiserade samt funderar hela tiden på hur servicen till dig som invånare kan bli bättre. Det är ett omfattande arbete som tar tid och det är långt kvar innan vi är nöjda, men glädjande nog har vi under året sett tydliga tecken på att Sigtuna är på rätt väg inom de flesta områden. Tydligast har vårt systematiska arbete märkts inom skolan som numera tillhör de 50 bästa i hela landet. Äldreomsorgen har länge varit ett sorgebarn. Under förra mandatperioden sattes ett systematiskt arbete in för att höja kvaliteten och 2022 började vi se flera tecken på att den negativa trenden brutits. Vi är fortfarande inte alls där vi vill vara, men insatserna börjar ge effekt och vi kommer inte ge oss förrän även äldreomsorgen tillhör de 50 bästa i landet.

Trygghetsarbetet räknas normalt inte till en kommuns kärnverksamhet, det är det för oss. Få, kanske inga andra frågor är så viktiga som din trygghet. Därför var det mycket glädjande nyheter som kom från Statistiska centralbyrån precis innan jul. I den senaste medborgarundersökningen visar det sig att Sigtuna kommuns invånare upplever ökad trygghetskänsla och uppger att de känner sig tryggare utomhus när det är mörkt än de gjort tidigare år. Kommunens trygghetsenhet har under en tid sett en positiv trend och nu bekräftar medborgarundersökningen den bilden. Det är enormt glädjande att se att vårt strukturerade arbete för ökad trygghet börjar ge synliga resultat, både i brottsstatistiken och medborgarundersökningen. Under 2022 har inte minst det förebyggande arbetet intensifierats genom nya samarbetsformer tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och polis.

Valår
Trots allt elände runtomkring i världen var det dags för svenska folket att gå till val och rösta fram en ny regering samt nya styren i kommuner och regioner. Moderaterna i Sigtuna gjorde en mycket bra valrörelse. Det hårda arbetet som utfördes under valrörelsen gav resultat och Moderaterna är fortsatt kommunens största parti. Det starka valresultatet gjorde också att de fem partier som styrt kommunen sedan valet 2018 (M, KD, L, C och SfS) kan fortsätta styra fyra år till.

Vår gemensamma ekonomi
Det är inte bara pandemi och krig som kastat en skugga över Sverige under 2022; den svenska ekonomin är svagare än på länge, el-, mat- och bränslepriserna rusar och inflationen är rekordhög. Allt detta påverkar i högsta grad även kommunens ekonomi.
Tack och lov har den moderatledda kommunledningens långsiktiga arbete med att sanera den dåliga ekonomi vi tog över, gett utdelning. Trots de enorma ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner står inför de kommande åren, behöver inte Sigtuna, som så många andra, ta till nödbromsen och börja avskeda personal eller höja skatten för att klara oss. Vi har byggt upp en bra ekonomisk buffert och kan därför låta den positiva utvecklingen i Sigtuna fortsätta. Precis som vi lovade i valet.

En trygg och snygg kommun
Under året har flera platser i kommunen genomgått mindre upprustningar eller större ombyggnader och ytterligare insatser är i planeringsstadiet. Sigtuna ska vara både tryggt och snyggt. Kanonkulleparken i Märsta invigdes under sommaren efter ett rejält ansiktslyft och är numera en välbesökt plats för alla åldrar. Flera mörka tunnlar har fått ny belysning och dekorationer, Strandpromenaden och Hamnplan i Sigtuna börjar äntligen bli platser att vara stolt över när staden fylls av besökare och vädret bjuder in till promenader längs strandkanten. Isbanan och den upplysta multisportarenan i Valsta skapar ökad trygghetskänsla och är välbesökta platser, till stor del tack vare samarbetet med Fritidsbanken som lånar ut utrustning utan kostnad. Fritidsbanken som invigdes i början av året är en riktig succé och under hösten besökte kronprinsessparet lokalen i Märsta för att se hur verksamheten fungerar.

Nya Tingvallaskolan, Aspbackens förskola och högstadiebyggnaden på Steningehöjdens skola blev färdiga och eleverna kunde flytta in efter sommarlovet. Byggnaderna ingår i den största satsningen på nya skolor och förskolor som gjorts i kommunens historia. Mer än 1,5 miljard kronor har satsats för att bland annat ersätta alla de tillfälliga paviljonger som stått runtom i kommunen, vissa i mer än tio år.

Under 2022 påbörjades också upprustning av kommunens skolgårdar som varit eftersatta och inte fått uppmärksamhet på många år. Planeringen har utgått från att lek och rörelse ska främjas och eleverna har fått tycka till om sina nya skolgårdar. Först ut var Råbergsskolan i Rosersberg och ytterligare ett tiotal skolor får sina skolgårdar upprustade.

Närheten till naturen är en av Sigtuna kommuns viktigaste kvaliteter. Många har möjlighet till motion och avkoppling i de naturområden som ofta finns på rimligt avstånd från bostaden. I slutet av året kunde vi därför med glädje berätta att kommunen köper skogsmark i det uppskattade friluftsområdet med motionsspår, cykel- och skidspår samt vackra naturstigar i Hällsboskogen. I över två år har vi arbetat hårt för att få köpa markområdet av Kilenkrysset för att införliva det med övriga naturområden och därigenom skapa ett stort område där det aktiva friluftslivet kan bevaras och utvecklas.

Med de här orden om året som nu nått sitt slut, vill jag önska alla kommuninvånare ett riktigt gott nytt år med förhoppningen att 2023 blir ett bättre år än vad många befarar.

  • Gott nytt år!
    Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

joes-helsida
valstadagen

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

nrh_sigtuna

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

ica_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

mp_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

elon_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

defacto_helsida
centrum_host_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

connys_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

Wenngarns_cafe_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ica_outsider
student_outsider
centrum_outsider_host
valstadagen_outsider
connys
pantamera_out
mp_outsider
nrh
joes_outsider
swedol_outsider
wenngarn_outsider
ridskola_2020_outsider