kyrka_advent _pan
Olov Holst Foto: Insändarbild

Olov Holsts Nyårskrönika

Ännu ett år har passerat. Vi lämnar ett händelserikt och turbulent år bakom oss och kliver in i ett valår.

centrum_artikel_host

Den representativa demokratin bygger på att Sveriges medborgare vart fjärde år ges möjlighet att välja vilka som ska representera dem i riksdagen, i regionerna och i landets 290 kommuner. För att demokratin ska fungera, måste alla tillåtas framföra sina åsikter och politiker måste kunna fatta nödvändiga beslut utan att riskera att utsättas för trakasserier, hat, hot eller direkta våldshandlingar. Detta borde vara en självklarhet, men så är det inte idag. Mörka krafter försöker skrämma politiker och ta över våra liv och det samhälle vi vill förbättra och bygga upp tillsammans med de goda krafterna som finns i föreningslivet, näringslivet och övriga civilsamhället.

Ständigt sker allvarliga försök att påverka förtroendevalda. Det får ALDRIG lyckas, för då har de mörka krafterna vunnit och demokratin förlorat. Personligen tänker jag aldrig backa undan, jag tänker inte låta dem vinna, jag tänker fortsätta slåss för vår demokrati och för att Sigtuna kommun ska bli en av landets bästa och tryggaste platser att bo, leva och verka på. Numera lägger vi ca 45 miljoner kronor per år (nästan mest i landet i förhållande till invånarantalet) på trygghetsarbete och olika typer av trygghetsskapande åtgärder. Vår kamp mot de kriminella och otryggheten inte bara fortsätter, den ökar tills vi vunnit.

2021 var ett turbulent år i rikspolitiken. Även för mig som dagligen jobbar med politik, var det svårt att hänga med i alla turer och förstå hur vissa partier valde att agera (eller inte agera). Det känns därför extra bra att kunna konstatera att det är lugnt och stabilt i politiken i Sigtuna. I alla fall hos partierna i kommunledningen. Vi fem (M, C, L, KD och SfS) har redan kommit överens om att vi i valet 2022 ska söka väljarnas förtroende att fortsätta styra kommunen tillsammans. Vi trivs ihop och har en gemensam syn på vad vi behöver fortsätta göra för att förbättra för dig som bor och verkar i Sigtuna kommun.

Det såg ljust ut ett tag, men pandemin fortsatte påverka i princip allt under 2021. I takt med ökad vaccinationsgrad började dock verksamheterna och det vardagliga livet sakta, men säkert närma sig det normala igen. Vi såg flyget återhämta sig och kommunens konferenshotell och restauranger blev återigen fulla med gäster. Faktorer som är oerhört viktiga eftersom många kommuninvånare arbetar inom dessa branscher. Tyvärr är arbetslösheten fortfarande hög och med bakslaget med ökad smittspridning och nya restriktioner, kommer den nödvändiga återhämtningen fördröjas.

I detta utsatta läge är det dock väldigt roligt att läsa att Landsorganisationen (LO) i en egen undersökning under hösten rankar Sigtuna kommun som en av länets bästa arbetsgivare. Det visar att våra duktiga anställda trivs i kommunen och det i sin tur är en förutsättning för att göra ett bra jobb.

Det är också roligt att se hur vårt hårda och långsiktiga arbete med att göra kommunens skolor bättre, verkligen börjar bära frukt. När SKR (Sveriges kommuner och regioner) jämfört grundskolorna i landets samtliga 290 kommuner, hamnar Sigtuna på 36:e plats sett till elevernas meritvärden och kunskapskrav. Ett fantastiskt resultat givet de utmaningar som finns, inte minst socioekonomiskt. När höstterminen började hade vi också glädjen att välkomna den nyöppnade Internationella Engelska skolan i Sigtuna. Det är en viktig komponent för det fortsatta arbetet med att förbättra skolan i kommunen.

Vad har då hänt i den fysiska miljön? Många projekt pågår och även om det fortfarande byggs bostäder, har vi kraftigt dragit ned på bostadsbyggnadstakten. Under de senaste femton åren har Sigtuna lidit av kraftig växtvärk när vi öst på med nya bostäder, men saknat kommunal infrastruktur som t.ex. förskolor och skolor. Även nödvändiga investeringar i vägar och kollektivtrafik som krävs när många flyttar hit, har saknats. Dessa investeringar svarar inte kommunen för, utan Trafikverket och Region Stockholm. Under 2021 har vi lagt massor av tid på dialog med dem och arbetat hårt för att väg- och kollektivtrafikkapaciteten ska öka och underlätta vardagen för invånarna. Tyvärr fick vi nyligen återigen besked om att pengarna för den nödvändiga upprustningen av Märsta station drogs tillbaka av Trafikverket.

Det vi däremot kan göra själva, är att ta hand om vår gemensamma utemiljö. Därför har vi investerat stort på att göra gator, torg, tunnlar och parker mer trivsamma för såväl boende som besökare. Arbetet med att rusta upp Strandpromenaden och hamnplanen i Sigtuna har tagit fart under året och i våras invigdes den Sigtuna-specifika och historiska äventyrsgolfen under ledning av Sigtuna IF. Äventyrsgolfen och det länge efterfrågade utegymmet som innan jul invigdes i Rosersberg är exempel på vikten av god dialog och samarbete med föreningslivet. Båda projekten har planerats och anlagts tillsammans med de lokala idrottsföreningarna Sigtuna IF och Rosersbergs IK.

I Märsta rustas Kanonkulleparken upp och nya lekplatser anläggs. I början av året invigdes isbanan i Valsta centrum och senare också den upplysta multisportarenan vid simhallen. De tidigare tomma och mörka platserna har fyllts med ljus och rörelse. Dessutom fick området ytterligare ett trevligt lyft i somras när vattentornet målades om. Under året har en omfattande upprustning av centrala Valsta planerats och ett antal mörka och otrygga gångtunnlar i Märsta och Valsta har renoverats med illustrationer och ny belysning.

Trots det besvärliga arbetsmarknadsläget orsakat av pandemin, har vi under 2021 sett ett antal företagsetableringar som skapat nya arbetstillfällen i kommunen. Till exempel har världens största speditionsföretag, DSV, byggt en jätteanläggning i Rosersbergs logistikområde. Även Åhléns har byggt nytt, stort centrallager och flyttat hit verksamheten från Jordbro. I Märsta öppnade Elgiganten och Rusta och nästa år kommer nya snabbmatsrestauranger öppna i området. Expansionen runt Arlanda fortsätter och det kanske mest glädjande är den nya mässanläggningen Scandinavian XPO, vars målsättning är att bli Stockholmsregionens främsta mässa. Ägarna, Arlandastad Group, har i år också förvärvat marken där Arlandastad golfs nyare golfbana ligger. Här ska det hända riktigt spännande saker, vilket jag hoppas få anledning att återkomma till, kanske redan i nästa års krönika.

Avslutningsvis vill jag beskriva 2021 som ett år där den kommunala organisationen, trots pandemi och stor omorganisation, börjat landa i sin nya roll och där service till kommuninvånarna är det främsta målet. Vi gör det utifrån en sanerad, numera stabil ekonomi som möjliggör stora investeringar i såväl verksamheterna som i att göra kommunen snyggare och tryggare. Där företagsetableringarna fortsätter, nya jobb skapas och där jag och mina kollegor i kommunledningen inte ger upp kampen för att du ska kunna känna dig trygg i ditt hem, på din arbetsplats och på gator och torg. Vi kommer aldrig ge upp i arbetet för en bättre Sigtuna kommun!

Gott nytt år!

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
moderat_pan_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

centrum_host_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

julmarknad_2022

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

dackskifte_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

connys_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

defacto_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

vintermarknad_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

agy_oppethus
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

kyrka_outsider_advent
marknaden_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
vintermarknad_outsider
swedol_outsider