kyrka_advent _pan

Olov Holst: Vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner

Sigtuna kommun avslutar decenniet med bestämda kliv i resan mot att bli en av Sveriges bästa kommuner att bo, leva och verka i.

centrum_artikel_host

En kommun är en komplex organisation som sysslar med allt från att ta hand om sjuka och svaga till att ansvara för utbildning, kultur, fritid och snöröjning. Det gäller att ha ordning och reda i verksamheterna och se till att ekonomin är i balans. Politikernas viktigaste uppgift är att se till att skattepengarna hanteras rätt och att invånarna erbjuds kommunala tjänster av hög kvalitet. Vi är på god väg att nå dit även om vi inte är framme än.

Under året som vi nu lämnar bakom oss, mandatperiodens första år, har vi arbetet hårt med att skapa kontroll på kommunens ekonomi och vi ser att arbetet börjar ge resultat. De stora underskotten på 30-60 miljoner kronor (mkr) som tidigare kommunledningar lämnade efter sig, har vi vänt till överskott. Resultatet för 2019 ser ut att hamna på ca +50 miljoner konorr utan att räkna med markförsäljning. Detta minskar behovet av att låna pengar och ger Sigtuna kommun en välbehövlig krockkudde när vi möter kommande lågkonjunktur. Till skillnad från en mängd andra kommuner som signalerar ekonomiska nödlägen och tvingas dra i nödbromsen, står Sigtuna väl förberedd och slipper göra drastiska nedskärningar i välfärden.

En viktig komponent för den kommunala ekonomin är det lokala näringslivet. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar skatteintäkter som vi sedan kan leverera välfärdstjänster för. Under året har stora steg tagits för att förbättra villkoren för det lokala näringslivet och det arbetet kommer vi garanterat fortsätta med under hela mandatperioden.

Vi kan inte lämna 2019 bakom oss utan att nämna följande två betydande näringslivshändelser;
1) företaget Vi Invest AB valde Sigtuna kommun för sin etablering av Sveriges största vattenland. En attraktion som kommer betyda mycket som besöksmål och samtidigt skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen.
2) väletablerade Kilenkrysset köpte kommunal mark för en kvarts miljard kronor, den största markaffären i kommunens historia. De verksamheter som ska etableras på platsen kommer också generera nya arbetsplatser och ge möjlighet till egen försörjning för kommuninvånarna.

Låt mig också lyfta fram skolan som gjort en fantastisk resa de senaste åren. Från att resultaten varit bland de sämsta i landet, är skolorna i Sigtuna kommun idag bland de 25% bästa. En fantastisk resa som inte varit möjlig utan hårt arbete från skolförvaltningen, rektorerna och lärarna.

Arbetet med att utveckla den kommunala organisationen från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation har påbörjats under året. I vår strävan att komma närmare dig som invånare och erbjuda bättre service, etablerades under 2019 kontaktcenter (KC) på tre nya ställen i kommunen. Förutom i kommunhuset finns nu KC på Drakegården i Sigtuna stad, på biblioteket i Valsta centrum och på vårt trygghetscenter i Märsta centrum.

Låt mig också kommentera tryggheten i kommunen. Efter att tidigare kommunledningar förnekat att vi har ett problem med ökande otrygghet satsar Sigtuna kommun sedan två år mer på trygghetsarbetet än de flesta andra kommuner i landet. Arbetet omfattar allt från kortsiktiga lösningar som kommunala ordningsvakter, väktare, bevakningskameror och insatser mot det mer vardagliga ”stöket” på gator och torg till mer långsiktiga åtgärder som våldspreventiva program i skolan, förebyggande arbete mot våld i nära relationer, fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och åtgärder för att förhindra att organiserad brottslighet etablerar sig inom t.ex. krogvärlden i kommunen. Detta har börjat ge synbara resultat och vårt trygghetscenter har en avgörande betydelse för framgångarna. Trygghetscentret i Märsta centrum invigdes i januari 2019 och är det första i sitt slag i hela Stockholms län. Flera andra kommuner visar stort intresse för det lyckade initiativet.

Men, vi har fortfarande stora problem med brottslighet som kommunen inte har vare sig resurser eller befogenheter att bekämpa. Under året har såväl sprängningar som skjutningar och bilbränder genomförts. Att förhindra detta är och förblir en polisiär uppgift. Positivt är att polisen, bl.a. tack vare de stora satsningar kommunen gör, också satsar större i Sigtuna. För att komma åt den i många fall organiserade brottsligheten måste många aktörer samverka. Vi ser framgångar i trygghetsarbetet, men vi har långt kvar och vi drabbas emellanåt av bakslag. Vårt löfte är dock att vi inte kommer ge efter. Vi kommer fortsätta satsa tid, kraft och resurser på att bekämpa otryggheten.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om året som gått och vad vi ser framför oss, men jag stannar här. Det är stora och helt nödvändiga förändringar som nu genomförs i den kommunala förvaltningen. Tyvärr tar det tid att styra om en så stor organisation. Men vi är på rätt väg och om några år kommer vi kunna säga att vi är bland Sveriges 50 bästa kommuner att bo, leva och verka i. En absolut nyckelperson i detta arbete är kommundirektören. Jag är därför väldigt glad över att vi sedan augusti har Birgitta Pettersson på plats. På bara några få månader har hon och ledningsgruppen visat att man uppfattat de politiska direktiven rätt och ökat takten i det nödvändiga utvecklingsarbetet som ska göra Sigtuna till en bättre kommun för oss alla.

Med de orden önskar jag er alla ett gott nytt år och ett spännande decennium!

  • Olov Holst, (M) kommunstyrelsens ordförande
moderat_pan_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

dackskifte_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

defacto_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

advent_kyrka_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

centrum_host_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

connys_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

agy_oppethus
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
dackskifteoutsider
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider