eu_valet_panorama

Ökning för SAS i oktober

SAS rapporterar om en ökning av passagerarsiffrorna med 38 procent jämfört med förra året.

centrum_artikel_host

SAS ökade kapaciteten under oktober med 41 procent och antalet resenärer ökade med 38 procent jämfört med förra året då det förvisso var pandmei och restriktioner. Jämfört med förra månaden, alltså september, minskade det totala antalet passagerare med tre procent. Den viktiga så kallade kabinfaktorn låg på 75 procent under oktober vilket var en förbättring med 13 procent jämfört med förra året.
– Vi är glada över att vi hade nästan 2 miljoner resenärer som flög med oss i oktober, en stabil siffra trots utmanande makroekonomiska förutsättningar. Vi fortsätter att göra framsteg i vår chapter 11-process i USA. Vi meddelade nyligen att vi nått överenskommelser med ytterligare leasegivare om ändrade leasingavtal för flygplan och utrustning, vilket kommer att leda till kostnadsbesparingar och som utgör ytterligare ett viktigt steg i att nå våra mål i SAS FORWARD-planen, uppger SAS VD Anko van der Werff i ett pressmeddelande.

centrum_host_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida
seniormassa_pan

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
seniormassa_outsider
pantamera_out
nationaldag_outsider