centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/SOS Alarm

Ökning av nödsamtal till SOS Alarm under sommaren

Nödsamtalen till SOS Alarm ökar under sommaren. Redan på midsommarafton märks en ökning som sedan håller i sig juli ut.

centrum_artikel_host

Vattenrelaterade olyckor nästan fördubblas under sommaren, medan trafikolyckor, bränder, polis- och vårdärenden ökar med cirka 10 procent jämfört med resten av året. Staffan Ekengren, kommunikationschef på SOS Alarm, förklarar att det också är under sommaren de får flest felringningar, ofta på grund av att telefoner av misstag ringer 112.

Trots ökningen är SOS Alarm väl förberett på att hantera den här säsongsvariationerna. Ekengren understryker att deras centraler över hela landet kan avlasta varandra vid toppar, och att deras långa erfarenhet av larmhantering gör att allmänheten kan känna sig trygg.

De senaste åren har även klimatpåverkan och extremväder bidragit till fler nödsamtal, såsom skogsbränderna 2018 och översvämningarna 2021. Smart teknologi, som mobiltelefoner som automatiskt ringer 112 vid misstänkta fallolyckor och krockar, har också ökat samtalsmängden.

Ekengren betonar dock att många av samtalen är onödiga, vilket tar upp värdefull tid. Varje år hanterar SOS Alarm cirka 1,2 miljoner samtal som aldrig borde ha ringts.

connys_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
centrum_host_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host