eu_valet_panorama
Foto: Daniel Iskander

Ökad trångboddhet bland barn i flerbostadshus

Trångboddheten bland barn i flerbostadshus ökar dramatiskt i Sigtuna kommun

centrum_artikel_host

En oroande trend synliggörs i senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB), där trångboddheten bland barn i flerbostadshus i Sigtuna kommun visar en markant ökning de senaste tio åren. Enligt rapporten har ökningen varit betydligt högre än i många andra kommuner, med en uppgång på hela 16,5 procentenheter.

Över 8 200 invånare i Sigtuna kommun lever under trånga förhållanden, vilket motsvarar 30 procent av de boende i flerbostadshus. Detta markerar en ökning av trångboddheten med 10,8 procentenheter mellan 2012 och 2022. Trångboddhet definieras här som boende där fler än två personer delar på ett sovrum.

Särskilt alarmerande är den betydande ökningen bland barn.

”År 2022 var 48 procent av barnen som bor i flerbostadshus trångbodda i Sigtuna kommun. Det är en dramatisk ökning från 32 procent år 2012”, kommenterar Malin Forsberg, statistiker på SCB.

Den senaste statistiken visar att totalt 3 172 barn lever under trångboddhet i kommunen, en markant ökning jämfört med 1 380 barn år 2012.

connys_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Tåg krockade med lodjur i Odensala

Blåljus En trafikolycka inträffade tidigt på fredagsmorgonen den 10 maj i Sigtuna, där ett tåg kolliderade med ett lodjur i närheten av Odensala. Enligt Polisens information befann sig lodjuret på spåret, och kollisionen resulterade i att djuret avled.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
pantamera_out