moderat_pan_nov

Ökad punktlighet i pendeltågstrafiken

Punktligheten för pendeltågen ökar och är nu över 94 procent enligt MTR.

centrum_artikel_host

MTR som trafikerar pendeltågstrafiken mellan Södertälje-Märsta och övriga linjer för SL meddelar att punktligheten för tågen ökade till 94,4 procent i juni. Det som påverkad punktligheten negativt är olyckor/tillbud och yttre faktorer, dessa stod för 40 procent av de totala förseningarna.
– För att minimera förseningar som har orsaker delvis utanför vår påverkan har vi tillsammans med Trafikverket och Region Stockholm sedan 2018 prövat ett nytt arbetssätt för att identifiera och genomföra de åtgärder som får störst effekt för pendeltågsresenärerna i Stockholmsregionen. Vi ser att arbetet har gett resultat men som antalet förseningsminuter visar på så finns det fortfarande mycket kvar att göra, säger Mats Johannesson vd MTR Pendeltågen

budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

vintermarknad_helsida
moderat_pan_helsida
advent_kyrka_helsida
connys_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
julmarknad_2022
defacto_helsida
dackskifte_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

agy_oppethus

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
nrh
pantamera_out
connys
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider
swedol_outsider