sap_feb_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Ohälsosamma partiklar i luften minskar

Luften är bättre i kommunen under pandemiåret jämfört med 2015.

centrum_artikel_host

SLB-analys har på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund tagit fram halter av partiklar i luften. I Sigtuna kommun ligger man klart under normvärdet som är 40 mikrogram partiklar per kubikmeter. Sigtuna ligger kring 15-20. Områden kring E4:an, Arlanda och väg 263 har den sämsta luften. Det är först när man kommer utanför vägarna som partiklarna i luften är färre och kan ligga mellan 10-15 eller 0-10.

Dock är partikelhalten i kommunen klart lägre 2020 än 2015. 2015 års siffror visade 10-15 mikrogram per kubikmeter i stora delar av Märsta och även Sigtuna. Alltså inte bara kring de stora vägarna och Arlanda utan i bostadsområden.

centrum_host_helsida
skridskodisco_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_sportlov
connys_helsida
spedition_helsida
sportlov

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

funkisfest_helsida
foraldranatverk_helsida
steningekompani_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider
centrum_outsider_host
connys
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
spedition_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna