centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Ohälsosamma partiklar i luften minskar

Luften är bättre i kommunen under pandemiåret jämfört med 2015.

centrum_artikel_host

SLB-analys har på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund tagit fram halter av partiklar i luften. I Sigtuna kommun ligger man klart under normvärdet som är 40 mikrogram partiklar per kubikmeter. Sigtuna ligger kring 15-20. Områden kring E4:an, Arlanda och väg 263 har den sämsta luften. Det är först när man kommer utanför vägarna som partiklarna i luften är färre och kan ligga mellan 10-15 eller 0-10.

Dock är partikelhalten i kommunen klart lägre 2020 än 2015. 2015 års siffror visade 10-15 mikrogram per kubikmeter i stora delar av Märsta och även Sigtuna. Alltså inte bara kring de stora vägarna och Arlanda utan i bostadsområden.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
connys
centrum_outsider_host