Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Nytt förslag innebär sänkt kontantinsats för en etta med 43 000 kronor

Ett nyligen framlagt förslag om att sänka kravet på kontantinsats vid bostadsköp har väckt uppmärksamhet och diskussion inom fastighetssektorn. Förslaget, om det blir verklighet, innebär en förändring av det nuvarande kravet på 15 procent kontantinsats som infördes hösten 2010.

Förstagångsköpare, särskilt unga som ännu inte hunnit spara tillräckligt, har länge stött på utmaningar med det höga kravet på kontantinsats. Detta har skapat en obalans på bostadsmarknaden och skapat ett klyfta mellan dem som har möjlighet till föräldrastöd och de som inte har det.

Enligt förslaget skulle kontantinsatsen sänkas från 15 till 10 procent, vilket skulle underlätta för förstagångsköpare betydligt. I Sigtuna kommun, där kvadratmeterpriset ligger på 34 800 kronor och priset för en 25 kvadratmeter lägenhet uppgår till 871 200 kronor, skulle kontantinsatsen minska med 43 500 kronor om förslaget blir verklighet.

Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket, kommenterar förslaget och betonar att många förstagångsköpare antingen förlitar sig på ekonomiskt stöd från föräldrar eller tar dyra blancolån för att klara av den höga kontantinsatsen.

”Förslaget är ett steg i rätt riktning mot att göra bostadsmarknaden mer lättillgänglig för förstagångsköpare och kanske mer rättvis,” säger Wörmann. ”En egen bostad är grunden för att på riktigt börja sitt vuxenliv.”

Förslaget, om det antas, kan förväntas ge fler unga möjlighet att klara av kontantinsatsen utan att behöva förlita sig på föräldrars ekonomiska stöd eller ta lån med höga räntor. Detta skulle potentiellt göra bostadsmarknaden mer inkluderande och skapa bättre förutsättningar för unga vuxna att etablera sig på den.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening