sap_feb_pan
Det ursprungliga förslagetFoto: sigtuna.se

Nytt förslag för vattenland i Rosesberg

Efter synpunkter om vattenlandet i Rosersberg så har nytt förslag kommit gällande detaljplanen med bland andra mindre volymer på byggnaderna.

centrum_artikel_host

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 6 februari att det justerade förslaget för en badanläggning med hotell ska skickas ut för granskning. Under fyra veckor har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Justeringarna har gjorts med hänsyn till inkomna synpunkter, inklusive ändringar i storlek och placering av vattenlandet och hotellet för att undvika påverkan på närliggande bebyggelse. Byggnaderna har också gjorts mindre i volym och höjd. En ny infart mot Norrsundavägen ska ordnas för att hantera trafikflödet. Dessutom har en kulturmiljöanalys och en riskutredning genomförts. Detaljplanen kommer att vara tillgänglig för granskning från den 15 februari till den 15 mars 2024 på sigtuna.se samt i kommunhusets entré och på församlingsgården i Rosersberg.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

spedition_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

connys_helsida
funkisfest_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

skridskodisco_helsida
steningekompani_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

centrum_host_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

sportlov

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_sportlov

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
pantamera_out
spedition_outsider
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
nrh_sigtuna