centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Stockholms stads Bostadsförmedling

Nyanlända lämnar länet med tidbegränsade kontrakt

Tidsbegränsade bostäder riskerar att få nyanlända att lämna länet, det visar en ny rapport från Länsstyrelsen.

centrum_artikel_host

Flera kommuner i länet har uppmärksammats för att de gett nyanlända tidsbegränsade hyreskontrakt, bland dessa finns Sigtuna kommun. Nu visar en rapport från Länsstyrelsen att tidsbegränsade kontrakt riskerar att få de nyanlända att flytta från länet rapporterar SVT Stockholm:
-Tidsbegränsade kontrakt får inte bara konsekvenser för känslan av tillhörighet och trygghet. I kombination med långa bostadsköer och en utsatt andrahandsmarknad leder de till att många nyanlända inte kan bo kvar och kanske tvingas söka sig till andra kommuner där förutsättningarna för etablering inte är lika bra, säger Annelie Rostedt, utvecklingsledare på Länsstyrelsen, till SVT Stockholm.

Enligt Bosättningslagen ska alla kommuner ta emot ett visst antal nyanlända personer med uppehållstillsånd, dock finns det ingen lag för hur länge en kommun ska kunna erbjuda boende.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider