socialdemokraterna_maj_panorama
Två av debattörerna, Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild
Rune ÖhlundFoto: SD Facebook

Nya sociala insatser för minskad segregation

Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

centrum_artikel_host

Sedan 2022 och 2023 har bland annat insatser som ”Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet”, ”Stadsdelsmammor” samt ”Steg mot försörjning” pågått och ska fortsätta även under 2024. I mål och budget för 2024-2026 lades ytterligare 1,2 miljoner kronor till för nya sociala insatser inom ramen för Samhällsbyggnadslyftet.

Igår kväll (den 11 mars) fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja två nya pilotprojekt som på olika sätt ska bidra till ökad integration, meningsfull fritid, stärkta studieresultat och ökad skolnärvaro för kommunens barn och unga.

Det ena projektet ”Pilotprojekt för föreningsliv” riktar sig till kommunens föreningar och ska startas upp så fort som möjligt. Pilotprojektet innebär att en av kommunens idrottsföreningar ska uppsöka barn och unga i segregerade områden för att locka dem till sin verksamhet med syftet att minska risken för utanförskap och skapa en meningsfull fritid för de som annars inte väljer att engagera sig i den typen av fritidsaktiviteter. Efter pilotperioden ska projektet utvärderas och om goda resultat påvisas kan fler föreningar erbjudas att söka ekonomiskt stöd för samma typ av projekt.

Det andra projektet ”Studiestöd med stärkt mellanmål och mobila fritidsledare” bygger på att befintlig studiestödsverksamhet utvecklas genom att mellanmål erbjuds och mobila fritidsledare finns på plats i skolan genom samverkan mellan skola och fritidsgårdar. Under hösten 2024 ska detta projekt utvärderas och om det visar sig medföra att deltagandet i studiestödsverksamheten ökar, kan konceptet komma att implementeras på fler skolor framöver.

Vi ser med tillförsikt fram emot båda dessa projekt som vi hoppas ska gynna livsvillkoren för barn och unga i kommunen som i större utsträckning kommer kunna ta del av fritidsverksamheter och dessutom kunna höja sina betyg och öka skolnärvaron. Totalt tilldelas dessa två pilotprojekt 600 000 kronor och arbetet ska sättas igång så fort det är möjligt.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
  • Rune Öhlund (SD), gruppledare
  • Bengt Hellström (KD), gruppledare
  • Lars Björling (SfS), gruppledare
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

centrum_host_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

forstamaj_helsida

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
connys
mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out
ridskola_2020_outsider