centrum_panorama_hostshopping
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Nya siffror: Arbetslösheten ökar

För första gången sedan pandemins start ökar nu arbetslösheten i kommunen.

centrum_artikel_host

Ny statistik från Arbetsförmedlingen som Newsworthy sammanställt visar en uppgång i arbetslösheten i Sigtuna kommun, där arbetslösheten nu ligger på 8,6 procent. Detta innebär en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period förra året. Totalt var 2 297 av Sigtunas 26 709 invånare i åldern 16 till 64 år inskrivna som arbetssökande i april, vilket är 167 fler än året innan.

Arbetslösheten stiger även i Stockholms län, där 23 av 26 kommuner rapporterar ökningar. Sollentuna står för den största ökningen med 1,1 procentenheter. I Sigtuna, där arbetslösheten redan var högre än länssnittet, är nu klyftan ännu större (8,6 procent jämfört med länets 6,5 procent). Ekerö har den lägsta arbetslösheten i länet med 3,4 procent, medan Södertälje har den högsta med 10,5 procent.

För att Sigtuna skulle nå samma arbetslöshetsnivå som Ekerö, skulle 1 389 personer behöva få sysselsättning. Bland utrikesfödda är trenden det motsatta, den sjunker något men arbetslösheten bland gruppen är ändå cirka 14 procent, dvs 1722 av 12 388 personer som står till arbetsmarknadens förfogande.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host
brobygget_outsider