centrum_panorama_hostshopping
Corems fastighet i Arlandastad får tre nya hyresgästerFoto: pre

Nya etableringar hos Corem i Arlandastad

Fastighetsbolaget Corem välkomnar tre betydande hyresgäster, Rikshem, UPS och Industrisupport i Stockholm, till sina specialanpassade lokaler i Arlandastad. Denna expansionsstrategi stärker Corems närvaro och bekräftar förtroendet från framstående företag inom olika branscher.

centrum_artikel_host

Rikshem, en central aktör inom bostads- och samhällsfastigheter, tar steget mot större och anpassade kontorslokaler om 376 kvm i Corems fastighet Märsta 21:42 i Arlandastad. Avtalet sträcker sig över fyra år, och planen är att flytten ska genomföras under det första kvartalet 2024. Denna omlokalisering markerar inte bara en expansion utan även en förlängd och fortsatt relation mellan Rikshem och Corem.

UPS, en av världens största paketleveransföretag, ansluter sig också till Corems växande gemenskap i Arlandastad. De kommer att etablera sig i 291 kvm stora kontorslokaler i samma fastighet, med ett avtal som sträcker sig över tre år. Inflyttningen planeras även den till det första kvartalet 2024.

Industrisupport i Stockholm, ett företag specialiserat på industriellt stöd, deltar i denna expansiva trend genom att välja Corems verksamhetsanpassade lokaler i Arlandastad. Deras närvaro bidrar till att diversifiera affärsområdet och stärker Corems position som en eftertraktad fastighetspartner.

Mattias Ahlberg, Affärsenhetschef för Stockholm Norr Logistik på Corem, uttrycker sin glädje över de nya hyresgästerna och betonar vikten av långsiktiga relationer. ”Vi är glada över förtroendet det visar att dessa fina hyresgäster flyttar in i våra nya och verksamhetsanpassade kontorslokaler. För oss är det viktigt att ha goda långsiktiga relationer med hyresgästerna. Rikshem är en långvarig hyresgäst hos Corem, som nu byter till större lokaler. För oss är det viktigt att ha goda långsiktiga relationer med hyresgästerna. UPS och Industrisupport i Stockholm är nya hyresgäster hos oss här i Arlandastad. Corems förvaltning och driftpersonal för området sitter i samma fastighet där Rikshem och UPS flyttar in. Vi hälsar dem alla varmt välkomna”, säger Ahlberg.

centrum_host_helsida

Trots negativt halvårsresultat tror Arlandastad Group på vändning

Näringsliv Arlandastad Group ser ljusare på framtiden efter ökad aktivitet på marknaden under första halvåret 2024: – Aktiviteten på marknaden ökade under första halvåret, och vi planerar för en högre utvecklingstakt framöver. Åtgärder för att förbättra lönsamheten är fortsatt starkt prioriterade, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

brobygget_2024
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider