eldsjal2024_pan
Foto: Arkeologikonsult

Nya arkeologiska fynd på Stora Torget

Under en arkeologisk undersökning på Stora Torget i Sigtuna under en kylslagen vårvecka i mars upptäcktes en äldre stensatt generation av torget under den nuvarande grusbelagda ytan. Schaktningarna utfördes i samband med att nya belysningsfundament och elkablar skulle installeras.

centrum_artikel_host

Den äldre stenbeläggningen bestod av större kantiga stenar och det finns historiska uppgifter som antyder att delar av Stora Torget lät stensättas av Borgmästare Kihlman, verksam i Sigtuna mellan åren 1737–1759. Den upptäckta stenbeläggningen kan möjligen härstamma från den tiden.

Stora Torget i dag har legat på samma plats sedan åtminstone 1600-talet och syns på äldre kartmaterial som ett asymmetriskt torg med en rådstuga. Vid den arkeologiska undersökningen framkom även en rad stensyllar längs den västra sidan av det stenbelagda torget, vilket indikerar att trähus kan ha stått där. Dessa hus kan ha varit en del av den kvartersstruktur som framgår av en karta över Sigtuna stad från år 1636.

connys_helsida
mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
storemore_helsida
eldsjal2024_helsida

EPA-bil körde in i mur i Sigtuna

Blåljus Tidigt på eftermiddagen den 15 april rapporterades en trafikolycka i Sigtuna där en A-traktor påstås ha kört in i en mur längs Drottning Kristinas väg och Stora gatan. Polisen fick larm om händelsen vid 15-tiden på måndagen.

Nu har akutskolan öppnat

Nyheter Akutskolan som är en del av kommunledningens tiopunktsprogram har öppnat: - I Sigtuna kommuns skolor ska man känna trygghet och studiero. Att etablera en akutskola är vårt sätt att skapa goda förutsättningar för en trygg tillvaro där förutsättningar ges för att eleverna ska klara grundskolan med godkända betyg, samtidigt som vi får möjlighet att bryta destruktiva beteenden hos de som stör och förstör för andra, säger Mattias Askerson, ordförande i förskole- och grundskolenämnden

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
eldsjal2024_out
storemore_out
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host