centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Ny vattenanläggning planeras

Norrvatten som levererar vatten till Sigtuna kommun har fått klarttecken att planera för en ny anläggning för att kunna leverera mer vatten när befolkningen växer.

centrum_artikel_host

Norrvatten har fattat beslut om att planera för utbyggnad av vattenverkets kapacitet rening, i takt med att befolkningen i medlemskommunerna växer så behöver man säkerställa att fler kan få vatten. Vattnet som kommer till kommuninvånare via det kommunala vattensystemet tas upp i Mälaren. Det finns gott om grundvatten men det måste renas och behandlas så att det kan gå ut till invånarna.

Beslutet innebär att en kompletterande produktionsanläggning kommer att byggas intill den nuvarande i Görväln i Järfälla. Först 2023 kommer investeringsbeslutet om att bygga den nya anläggningen. Arbetet har dock pågått sedan 2016 och fram till 2020 har en rad utredningar gjorts.
– En säker leverans av hälsosamt dricksvatten är en förutsättning för kommunernas tillväxt. Inriktningsbeslutet, som styrelsen nu fattat, är ett viktigt beslut för Norrvatten och för regionen – det är ett steg på vägen för att trygga dricksvattenförsörjningen för framtiden, säger Håkan Falk, VD på Norrvatten.

bygdensdag_helsida
connys_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
seniormassa_pan

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
connys
centrum_outsider_host
bygdensdag_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
seniormassa_outsider
pantamera_out