vintermarknad_pan
Foto: Danish Saroee

Ny vaccinationsstrategi i Region Stockholm

En ny vaccinationsstrategi har antagits på grund av vaccinationstillgången i Region Stockholm.

centrum_artikel_host

Doserna till Region Stockholm uppges vara färre än vad som utlovats enligt ett pressmeddelande. På grund av tillgången så är det färre vaccinatörer som deltar men det blir för få doser per invånare. Tillgången är också osäker och med leveransförseningar som innebär att Region Stockholm nu behöver en strategi för att anpassa verksamheten för att leveranserna kan förändras under hela vaccinationsperioden.
– Förutsättningarna kring vaccinerna, leveransprognoser och faktiska utfall har under hela vaccinprogrammet löpande ändrats, vilket gör det svårt att styra arbetet. Därför behöver vi nu skapa en lösning som är flexibel och robust, med ett utbud av vaccinatörer som klarar stora variationer av vaccintillgång, och där vi kan erbjuda länets invånare en smittsäker vaccinering med hög kapacitet och god tillgänglighet, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Allmänhetens vaccination för alla mellan 18-59 år kan påbörjas först i mitten av maj, en grupp som omfattar 1,4 miljoner i hela länet. Denna tidpunkt kan också komma att justeras beroende av när leveranserna kommer. Personer mellan 70-79 ska dock erbjudas vaccin vecka 14, därefter personer mellan 65-69 och sedan fas tre av personer mellan 60-65 samt medicinska riskgrupper.

Syftet med den nya strategin är att öka flexibiliteten och effektiviteten. Man vill också ge husläkarmottagningar möjlighet att fokusera på annan vård än vaccinationer.
– Vi har inte fått några stabila vaccinleveranser under de knappa tre månader som vaccinationsinsatsen pågått. Därför behöver vi planera för en fortsatt krokig väg framåt, och den här lösningen ger vaccinatörerna en chans att öka eller minska vaccineringen med kort varsel, samtidigt som vårdcentralerna får utrymme att ge annan vård än vaccination. Vi kan också etablera vaccinationsplatser så att vi får en bra spridning över hela länet, säger Magnus Thyberg.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

defacto_helsida
dackskifte_helsida
connys_helsida
agy_oppethus
pantamera_avc_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

julmarknad_2022
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
centrum_host_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
nrh
vintermarknad_outsider
dackskifteoutsider
swedol_outsider
connys