centrum_panorama_hostshopping
Använd hellre en tvätthall när du tvättar bilenFoto: Pressbild/OK/Q8

Ny uppmaning: Tvätta inte bilen på gatan

Biltvätt på gatan och uppfarten skadar vattenmiljön – uppmaning att minska miljöpåverkan.

centrum_artikel_host

Rapporter har visat att biltvätt på gatan eller garageuppfarten kan orsaka skada på våra gemensamma vattenresurser. Tvättvattnet som rinner ner i dagvattenbrunnar, även kallade gatubrunnar, innehåller olika föroreningar från biltvätten, såsom olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester, som kan vara skadliga för både människa och miljö.

Enligt rapporten utförs cirka 15 miljoner biltvättar direkt på gatan varje år i Sverige. Det innebär att farliga ämnen från biltvättvattnet hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav. Detta kan ha negativ påverkan på vattenlivet och den omgivande miljön. Forskare betonar att att tvätta bilen på gatan är lika illa som att göra det på badstranden eller vid sjöar och insjöar.

Biltvättvattnet innehåller föroreningar som är svåra för naturen att bryta ner och kan på lång sikt ackumuleras i vattenmiljön. Olja och tungmetaller kan vara giftiga för vattenorganismer och påverka ekosystemet negativt. Dessutom kan föroreningarna från biltvättvattnet bidra till att försämra vattenkvaliteten och påverka dricksvattenförsörjningen.

För att minska miljöpåverkan av biltvätt uppmanar experter att använda bilvårdsanläggningar eller att tvätta bilen på platser där vattnet kan rinna till avloppsnätet och genomgå adekvat rening. Detta kan hjälpa till att minska spridningen av föroreningar i våra vattenmiljöer och skydda vår gemensamma naturresurs. Att vara medveten om miljöeffekterna av biltvätt och vidta åtgärder för att minska påverkan kan bidra till att bevara våra vattenresurser för framtida generationer.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om att biltvätt på gatan eller uppfarten kan skada våra gemensamma vattenmiljöer. Genom att använda lämpliga bilvårdsanläggningar eller se till att vattnet leds till avloppsnätet för adekvat rening kan vi alla bidra till att minska föroreningarna i våra vatten och skydda miljön för kommande generationer.

Fotnot: Denna text genererades med en textrobot

pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

brobygget_2024
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out