centrum_panorama_hostshopping

Ny telemast byggs vid Ölsta

En ny telemast ska byggas vid väg 263 i höjd med Ölsta, masten kommer kunna ge tillträdde för flera IT-aktörer att etablera sig med en teknikbod.

centrum_artikel_host

Kommunstyrelsen har beviljat Net4Mobility att bygga en telemast som fungerar som en basstation för mobiltelefoni vid 263:an i höjd med Ölsta. Tanken är att andra mobiltelefonaktörer ska kunna placera sig i samma telemast och sin tur arrendera mark av kommunen för en teknikbod. Arrendeavgiften är satt till 25 000 kronor per bod och löper i 10 år, kommunen räknar inte med några kostnader i samband med upplåtelse av mark utan enbart intäkter.

brobygget_2024
centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
centrum_outsider_host
connys
fritidsbanken_outsider