eldsjal2024_pan

Ny strejk drabbar pendeltågstrafiken

Fackförbundet Seko varslar om strejk inom Sveriges spårtrafik, vilket kan få betydande konsekvenser för pendeltågstrafiken. Strejken, som beräknas att starta den 11 maj klockan 15.00, kommer att påverka tågtrafiken från Älvsjödepån i ett första steg. Det innebär att tågen som utgår därifrån inte kommer att kunna köra.

centrum_artikel_host

Utöver strejken har Seko också varslat om en övertids- och mertidsblockad för samtliga medlemmar inom spårtrafikavtalet. Denna åtgärd kan ha enstaka konsekvenser för SL:s övriga spårtrafik. Det är viktigt att resenärer är medvetna om att pendeltågstrafiken kan påverkas både under torsdag eftermiddag och kväll. För att mildra de negativa effekterna har MTR, som ansvarar för pendeltågstrafiken, planerat om trafiken från den 12 maj för att kunna köra en reducerad trafik.

Det nya upplägget kommer att gälla även om strejken inte skulle inträffa fram till dess att MTR har hunnit anpassa trafiken igen. Detta kan ta några dagar. Resenärer uppmanas starkt att hålla sig uppdaterade om trafikläget genom att använda Trafikläget i SL-appen eller besöka sl.se.

Det är av yttersta vikt att resenärer planerar sin resa i förväg och tar hänsyn till eventuella störningar och inställda avgångar. Alternativa transportmedel bör övervägas om möjligt. Seko och arbetsgivarparterna fortsätter att förhandla för att nå en lösning och undvika strejkens genomförande. Det är att hoppas att parterna når en överenskommelse snabbt för att minimera störningarna för resenärerna.

eldsjal2024_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

pantamera_avc_helsida
storemore_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

spedition_helsida
steningekompani_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
stentekompani_outsider
eldsjal2024_out
pantamera_out
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
storemore_out
spedition_outsider
centrum_outsider_host