centrum_panorama_hostshopping

Ny interimstyrelse klar i MP

Miljöpartiet i Sigtuna kommun får en ny styrelse nu när den gamla styrelsen valt att kliva av partiet. Under en tid kommer distrtiksstyrelsen i Stockholmsregionen att ta över.

centrum_artikel_host

Turerna kring MP i Sigtuna fortsätter. Nyligen uppgav den sittande styrelsen att de väljer att lämna partiet och bilda en ny förening. Tills dess att en ny styrelse bildats kommer MP:s styrelse i Stockholmsregionen att leda arbetet. Enligt distriksstyrelsen är lokalavdelningens beslut om utträde inte giltigt eftersom ett utträde/upplösning ska ske genom 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
– Eftersom så inte skett kan beslutet inte tolkas som ett upplösningsbeslut. Därtill kan en lokalavdelning inte fatta beslut om att träda ur partiorganisationen utan enbart upplösas – för att därefter för de så önskat, starta en ny förening, skriver Elin Olsson, ordförande i MP Stockholmsregionen, i mail till märsta.nu

Enligt Olsson har det ”påstådda medlemsmötet” inte heller kallat samtliga medlemmar i MP Sigtuna till mötet varför beslut på det ändå inte skulle vara giltiga. Fram till att ett extra årsmöte har hållit kommer arbetet i Sigtuna kommun att ledas av stockholmsregionens distriktsstyrelse. Årsmöte ska ske så snart som möjligt efter medlemsmötet 20:e oktober.
– MP Stockholmsregionens distriktsstyrelse fortsätter verka aktivt med att stödja partiets medlemmar i Sigtuna, i syfte att återskapa god interndemokrati, fortsätter Olsson.

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host