eldsjal2024_pan

Ny cykelplan ska tas fram

Sigtuna kommuns cykelplan som är från 2014 ska revideras: - Sigtuna kommun växer och utvecklingen går snabbt. Behovet av god infrastruktur för såväl kollektiv-, bil-, gång- och cykeltrafik är stort och behoven ändras över tid, säger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

centrum_artikel_host

Det finns en cykelplan för Sigtuna kommun, den är dock från 2014 och mycket har hänt i kommunen sedan dess. Flera bostadsområden har tillkommit, det är fler som cyklar och vi är också fler invånare. Nu kommer cykelplanen att uppdateras eftersom den bättre ska motsvara dagens behov och förutsättningar enligt Bygg- och miljönämnden ordförande Mats Weibull:
– Det är välkommet att planering och projektering nu pågår för nya gång- och cykelvägar längs sträckan Stadsängarna till Wenngarn samt till Granby och Odensala. Med en uppdaterad cykelplan som bättre matchar samhällsbyggnadstakten kan vi möta framtida behov snabbare.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
spedition_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

steningekompani_helsida
eldsjal2024_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

centrum_host_helsida
storemore_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

storemore_out
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
eldsjal2024_out
connys
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
spedition_outsider