centrum_panorama_hostshopping

Ny cykelplan ska tas fram

Sigtuna kommuns cykelplan som är från 2014 ska revideras: - Sigtuna kommun växer och utvecklingen går snabbt. Behovet av god infrastruktur för såväl kollektiv-, bil-, gång- och cykeltrafik är stort och behoven ändras över tid, säger Mats Weibull (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden.

centrum_artikel_host

Det finns en cykelplan för Sigtuna kommun, den är dock från 2014 och mycket har hänt i kommunen sedan dess. Flera bostadsområden har tillkommit, det är fler som cyklar och vi är också fler invånare. Nu kommer cykelplanen att uppdateras eftersom den bättre ska motsvara dagens behov och förutsättningar enligt Bygg- och miljönämnden ordförande Mats Weibull:
– Det är välkommet att planering och projektering nu pågår för nya gång- och cykelvägar längs sträckan Stadsängarna till Wenngarn samt till Granby och Odensala. Med en uppdaterad cykelplan som bättre matchar samhällsbyggnadstakten kan vi möta framtida behov snabbare.

connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
klara_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider