centrum_panorama_hostshopping
Foto: UC

Nu vänder konkurserna ner

Konkurserna i kommunen vänder ner och för perioden januari-maj var det en nedgång med 17 procent.

centrum_artikel_host

Konkurserna i hela riket är just nu på de lägsta nivåerna sedan över tio år. I Sigtuna kommun var nedgången 17 procent, 18 företag gick i konkurs förra året mellan januari-maj, i år är siffran 15. Några av grannkommunerna visar dock röda siffror, som Väsby och Upplands-Bro där uppgången är kraftig i andelen konkurser.

UC spår att risken för konkurser ökar under året på grund av inflationen.
– Man skulle kunna säga att marknadsläget för närvarande befinner sig i en perfekt storm – pandemin har under flera års tid satt press på framförallt ett antal särskilt utsatta branscher, vi har under längre tid haft problem med ökade mat- och råvarupriser och till följd av Ukrainakriget förstärktes detta ytterligare. Detsamma gäller problem med ökade bensin- och elkostnader, samt komponentbrist och logistiska flaskhalsar. Konsumenternas förtroende når nya rekordlåga nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen, enligt Konjunkturinstitutets mätningar, säger Johanna Blomé, ekonom på UC.

Tre branscher pekas ut som risk för konkurs, det är inom handel med motorfordon, transport samt bevakning och fastighetsservice.
– Inom åkeribranschen finns en stark oro och prisbilden framåt är osäker. Nya investeringar har lagts på is både på grund av komponentbristen, ökade bränslepriser och den kraftiga nedgången inom e-handeln, fortsätter Johanna Blomé.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
connys
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider