eu_valet_panorama
Pernilla Bergqvist, Margaretha Hamark och Amelie Tarschys IngreFoto: Pressbild

Nu satsar vi på vårdcentralerna i Sigtuna

Från och med den första mars höjs ersättningarna till vårdcentraler över hela Stockholms län. Detta utgör nästa steg i att stärka den nära vården, ge allt fler möjligheten att välja en fast husläkare och korta köerna.

centrum_artikel_host

Vårdcentralerna i Sigtuna beräknas få 5,6 miljoner mer under 2022. Ett tillskott som ger förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider.

Detta resurstillskott är ett viktigt första steg i att stärka primärvården efter pandemin, och arbetet med att utveckla vården i vårt län fortsätter. Liberalerna i Stockholms län har som enda parti i regionen hittills presenterat ett genomgående sjukvårdsprogram. Ett av våra prioriterade reformpaket handlar just om en tryggare och närmre vård:

Minska väntetiderna till primärvården. Den som söker vård ska komma fram via telefon eller digital chattfunktion samma dag, och få tid hos en läkare eller sjuksköterska inom 3 dagar.
Bredda kompetenserna i den nära vården, bland annat genom att på vårdcentraler införa stöd till barn och unga med lättare psykisk ohälsa, samt så kallad geriatrisk kompetens – alltså specialiserad äldrevård.

Fortsätt bygga ut husläkarverksamheten, så att alla har möjligheten att välja en namngiven husläkare. Detta i kontrast till den opposition som kraftigt vill begränsa eller helt ta bort denna viktiga valfrihet från Sigtunaborna.

För att du ska ha makten över ditt liv behöver du också ha makten över din hälsa. I grund och botten handlar det om vilken väg vården ska ta i vår region. Ska makten över människors hälsa flyttas till någon anonym byråkrat eller ska friheten att välja sin egen läkare stärkas?

  • Amelie Tarschys Ingre, vice gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm
  • Margaretha Hamark, kandidat till regionfullmäktige för Liberalerna
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna i Sigtuna kommun
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
sigtunakampen_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

bygdensdag_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
centrum_outsider_host
eu_valet_outsider
connys
nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider
mp_eu_outsider