sap_feb_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Nu kan kommuninvånarna tycka till om kultur- och fritidsanläggningarna

Mellan den 30 oktober och 19 november välkomnar Sigtuna kommun allmänheten att delta i en enkätundersökning för att utvärdera kultur- och fritidsanläggningar.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommuns kultur- och fritidsverksamheter är en viktig del av samhället och syftar till att tillhandahålla högkvalitativa upplevelser och service till invånarna. Därför är det av stor betydelse att veta vad besökare tycker om dessa anläggningar och verksamheter.

Enkätundersökningen har varit en återkommande tradition under många år och ger möjlighet att kontinuerligt utvärdera och jämföra servicekvaliteten över tid. Det som är nytt för året är övergången till en digital enkätundersökning, och det kommer bli intressant att se om detta resulterar i fler svar och hur det påverkar resultaten.

Lars Palmér, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, uttrycker sin uppskattning för deltagande i enkätundersökningen och betonar dess betydelse. ”Att få veta vad invånarna tycker om våra lokaler och verksamheter är jätteviktigt för oss! Så stort tack till er som tar er tid att svara på frågorna,” säger han.

Enkätundersökningen kommer att omfatta åsikter om olika anläggningar och verksamheter, inklusive bibliotek, simhallar, kulturskola, fritidsgårdar, Sigtuna museum, mötesplatsen i Valsta, Rosershallen och Pinbackshallen. Deltagare ombeds att dela sina tankar om alla anläggningar och verksamheter de har besökt.

De frågor som ställs i enkätundersökningen kan variera något beroende på vilken anläggning eller verksamhet som utvärderas. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna öppna kommentarer och förslag.

Resultaten från enkätundersökningen kommer att analyseras noggrant och användas för att förbättra och utveckla de olika verksamheterna. Enkätundersökningen är öppen för svar mellan den 30 oktober och 19 november. Ditt bidrag är värdefullt för att forma framtiden för kultur- och fritidsanläggningarna i Sigtuna kommun.

Klicka här för att delta

skridskodisco_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

funkisfest_helsida
steningekompani_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
skridskodisco_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
connys
foraldranatverk_outsider