centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Nu kan kommuninvånarna tycka till om kultur- och fritidsanläggningarna

Mellan den 30 oktober och 19 november välkomnar Sigtuna kommun allmänheten att delta i en enkätundersökning för att utvärdera kultur- och fritidsanläggningar.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommuns kultur- och fritidsverksamheter är en viktig del av samhället och syftar till att tillhandahålla högkvalitativa upplevelser och service till invånarna. Därför är det av stor betydelse att veta vad besökare tycker om dessa anläggningar och verksamheter.

Enkätundersökningen har varit en återkommande tradition under många år och ger möjlighet att kontinuerligt utvärdera och jämföra servicekvaliteten över tid. Det som är nytt för året är övergången till en digital enkätundersökning, och det kommer bli intressant att se om detta resulterar i fler svar och hur det påverkar resultaten.

Lars Palmér, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, uttrycker sin uppskattning för deltagande i enkätundersökningen och betonar dess betydelse. ”Att få veta vad invånarna tycker om våra lokaler och verksamheter är jätteviktigt för oss! Så stort tack till er som tar er tid att svara på frågorna,” säger han.

Enkätundersökningen kommer att omfatta åsikter om olika anläggningar och verksamheter, inklusive bibliotek, simhallar, kulturskola, fritidsgårdar, Sigtuna museum, mötesplatsen i Valsta, Rosershallen och Pinbackshallen. Deltagare ombeds att dela sina tankar om alla anläggningar och verksamheter de har besökt.

De frågor som ställs i enkätundersökningen kan variera något beroende på vilken anläggning eller verksamhet som utvärderas. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna öppna kommentarer och förslag.

Resultaten från enkätundersökningen kommer att analyseras noggrant och användas för att förbättra och utveckla de olika verksamheterna. Enkätundersökningen är öppen för svar mellan den 30 oktober och 19 november. Ditt bidrag är värdefullt för att forma framtiden för kultur- och fritidsanläggningarna i Sigtuna kommun.

Klicka här för att delta

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
klara_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider