centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi

Nu inventeras äldre byggnader på landsbygden

Sigtuna kommun genomför just nu en omfattande inventering som en del av arbetet med det nya kulturmiljöprogrammet. Boende i äldre byggnader kan därför träffa på konsulter från Norconsult under sommaren.

centrum_artikel_host

Konsulterna har mött många engagerade fastighetsägare och hembygdsföreningar som delat med sig av sin kunskap om områdets historia. ”Det finns en otrolig mängd kunskap i kommunen, särskilt i kulturlandskapet öster om Arlanda med sina långa familjetraditioner och stolta förvaltande av byggnader och jordbruk,” säger Ida Holsner, antikvarie på Norconsult AB.

Inventeringen är viktig eftersom många områden som tidigare sågs som nya nu är över 30 år gamla och därför räknas som äldre bebyggelse. Dessa ska tas med i det kommande digitala kulturmiljöprogrammet.

Det nya kulturmiljöprogrammet ska beskriva byggnader och miljöer som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Det nuvarande programmet, från 1985, saknar bebyggelse från perioden 1945-1993, vilket ska rättas till i den nya versionen.

Syftet med inventeringen är att kontrollera om hus som pekades ut 1985 fortfarande finns kvar, samt att stödja handläggningen av ärenden för att göra kulturmiljön mer synlig i planeringsprocessen. Boende i Sigtuna kommun kan förvänta sig besök av representanter från Norconsult som dokumenterar byggnaderna. Konsulterna legitimerar sig alltid och använder bilar med Sigtuna kommuns logotyp.

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider