centrum_panorama_hostshopping

Nu har akutskolan öppnat

Akutskolan som är en del av kommunledningens tiopunktsprogram har öppnat: - I Sigtuna kommuns skolor ska man känna trygghet och studiero. Att etablera en akutskola är vårt sätt att skapa goda förutsättningar för en trygg tillvaro där förutsättningar ges för att eleverna ska klara grundskolan med godkända betyg, samtidigt som vi får möjlighet att bryta destruktiva beteenden hos de som stör och förstör för andra, säger Mattias Askerson, ordförande i förskole- och grundskolenämnden

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har länge fokuserat på att förbättra tryggheten och studiero i skolorna. Elever som utövar eller hotar med våld skapar en ohållbar arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att hantera detta öppnade Sigtuna kommun en akutskola den 8 april.

Ordförande i förskole- och grundskolenämnden i Sigtuna kommun, Mattias Askerson, förklarar att skapandet av akutskolan är ett sätt att skapa en trygg miljö där elever ges möjlighet att lyckas i skolan samtidigt som destruktiva beteenden adresseras.

Innan en elev placeras på akutskolan utarbetas en individuell studieplan i samråd med den ordinarie skolan, där elevens styrkor och intressen beaktas för att bäst stötta eleven. Akutskolan har plats för åtta elever åt gången och bemannas av två speciallärare, två elevassistenter och en kurator.

Verksamhetschefen för grundskolan i Sigtuna kommun, Mikael Östling Huhta, betonar att akutskolan inte bara erbjuder undervisning utan även samtalsstöd och resurser för att stödja eleverna att förändra sitt beteende. Samarbetet med vårdnadshavare, elevhälsan och socialtjänsten är centralt för att säkerställa elevernas välmående och framgång i skolan.

Efter tiden på akutskolan återvänder eleverna till den ordinarie skolgången. Under övergångsperioden samarbetar akutskolans personal nära med skolpersonalen för att följa upp elevens återgång till den ordinarie skolgången.

pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
seniormassa_pan
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
pantamera_out
connys
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
bygdensdag_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host