eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Nu ändras bidragen inom kultur- och fritid

Sigtuna kommun planerar för betydande förändringar i kultur- och fritidsbidragen för att främja ökat fokus på kultur och göra stödet mer ändamålsenligt. Beslutet togs under kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde, och förändringarna kommer särskilt att påverka bidragen inom kulturområdet.

centrum_artikel_host

En stor del av kommunens stöd till föreningslivet har traditionellt bestått av subventionerade hyreskostnader för lokaler och anläggningar. Därtill ges bidrag för kultur-, fritids- och idrottsföreningar för deras verksamhet och projekt. För att anpassa bidragsstrukturen efter föränderliga förutsättningar och behov, genomförs nu ändringar som främst berör kulturbidragen.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lars Björling, understryker vikten av att stödet från kommunen är utformat för att reflektera förändringar i samhället och behoven hos föreningarna. Besluten kommer att förenkla bidragsbedömningar och sätta större fokus på arrangemang och aktiviteter som når ut till allmänheten.

Enligt Björling innebär detta ett viktigt steg för att öka utbudet och bredden inom det lokala kulturlivet. För att främja en sådan utveckling kommer föreningar nu att kunna söka bidrag för offentliga kulturprogram, vilket förväntas öka tillgängligheten och rikta sig till en bredare publik.

Bidraget för offentliga kulturprogram syftar till att stödja föreningar när de arrangerar kulturaktiviteter riktade till allmänheten, vilket anses vara en viktig nyhet för att främja kulturella evenemang runt om i kommunen.

För att göra föreningslivets verksamhet mer tillgänglig för invånare införs även förändringar för att göra det enklare att ansöka om och följa upp kulturbidragen. Det tidigare årliga verksamhetsbidraget inom kultur ersätts nu med ett grundbidrag, och ansökningsprocessen förenklas.

Kommunen inför fasta ansökningsperioder för kulturbidragen under året för att öka transparens och underlätta för föreningarna att få besked. En redovisningsskyldighet för det nya bidraget till offentliga kulturprogram införs också för att säkerställa att bidragen används enligt avsikterna.

centrum_host_helsida

Över 700 nya svenska medborgare i kommunen

Kultur & Nöje Under 2023 fick över 700 invånare i Sigtuna kommun möjligheten att kalla sig svenska medborgare. För att fira denna viktiga milstolpe bjuder kommunen in till den årliga medborgarskapsceremonin på Borgmästarängen den 6 juni, Sveriges nationaldag.

connys_helsida
eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Nu träder nya öppettider i kraft

Kultur & Nöje Biblioteket i Märstas nya öppettider trädde i kraft under månaden: - Vi förstår att många tycker att det är tråkigt och vi har gjort vårt bästa för att hitta det alternativ som vi hoppas ska påverka våra besökare minst efter att ha studerat besöksstatistiken. Men förändringen kommer självklart ändå att märkas av för våra besökare, det är oundvikligt, säger bibliotekschef Åsa Veghed.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu

Nu ger förre polischefen ut bok om kriminaliteten i Märsta

Kultur & Nöje Christoffer Bohman, en tidigare polischef, avslöjar i sin kommande bok "Hundra in i döden" den växande oorganiserade gängkriminaliteten i Sverige. Med ett unikt inifrånperspektiv beskriver han dramatiska händelser från knarkbeslag till dödligt våld, och belyser samtidens komplexa kriminella landskap.

Babblarna kommer till Kulturum

Kultur & Nöje Babblarna kommer till Märsta den 28 december med en sprakande föreställning i Kulturum. Efter att ha genomfört imponerande 950 färgglada föreställningar tar de med sig något nytt och spännande för de små: ”Babblarna & Tjingeling-affären”.

Ökat intresse för odling hos Herresta lada

Kultur & Nöje I en tid av allmän oro och osäkerhet har intresset för odling och självförsörjning ökat markant. Hemarbete och en strävan efter en mer hållbar livsstil bidrar troligen till denna ökning. Herresta Lada, som redan har en populär odlingskurs, upplever nu ökat tryck på grund av den ökade efterfrågan på lokal matproduktion.

Många besökte Sigtuna museum 2024

Kultur & Nöje Sigtuna Museum har under 2023 attraherat rekordmånga besökare med spännande vikingasilver och kunniga guider. Över hundratusen nyfikna invånare och andra besökare har utforskat museets utställningar, där Vikingasilvret, inkluderande Professorsskatten och Sundvedaskatten med över 600 silvermynt, var en särskilt populär attraktion.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
pantamera_out
sigtunakampen_outsider
centrum_outsider_host
connys