helsida_bostad
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Norr om Aspvägen kommer inte att bebyggas

Sigtuna kommun har antagit en ny översiktsplan i samband med fullmäktige på torsdagen. I den så har förslaget om bebyggelse norr om Aspvägen tagits bort.

centrum_artikel_host

Den nya översiktsplanen har genomgått en lång process på flera år, nu har den klubbats. I stora drag handlar det om att ny bebyggelse ska koncentreras till stationsnära lägen, man ska spara jordbruksmark från exploatering och infrastruktur ska bindas samman så att det går enklare att resa hållbart till, från och inom kommunen.
– I översiktsplanen finns utvecklingsinriktningar beskrivna för Märsta, Sigtuna, Rosersberg och för landsbygden. Bostadsutvecklingen ska framför allt ske i lägen med god kollektivtrafik och där det finns offentlig och kommersiell service. Arlanda flygplats och logistikföretag bidrar med en stor mängd arbetsplatser, och för att ytterligare öka arbetsplatsutbudet ska kommunen verka för att bredda näringslivet och exempelvis gynna kontorsetableringar vid stationslägen, berättar Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun.

Inget bygge norr om Aspvägen
Invånarna har även varit med i processen och har fått lämna idéer och önskemål på fysisk utveckling av kommunen. Som en del av denna process har ett område norr om Aspvägen tagits bort som plats för framtida bebyggelse samt att Västra Steninge slottsby lades till. Det finns även ett förtydligande kring behov av fler cykelvägar mellan skolor, aktiviteter och hemmet efter önskemål från skolbarn.

pantamera_avc_helsida
ungdomsarbete_helsida
toppbanner
centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
arbete_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys