moderat_pan_nov
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Norr om Aspvägen kommer inte att bebyggas

Sigtuna kommun har antagit en ny översiktsplan i samband med fullmäktige på torsdagen. I den så har förslaget om bebyggelse norr om Aspvägen tagits bort.

centrum_artikel_host

Den nya översiktsplanen har genomgått en lång process på flera år, nu har den klubbats. I stora drag handlar det om att ny bebyggelse ska koncentreras till stationsnära lägen, man ska spara jordbruksmark från exploatering och infrastruktur ska bindas samman så att det går enklare att resa hållbart till, från och inom kommunen.
– I översiktsplanen finns utvecklingsinriktningar beskrivna för Märsta, Sigtuna, Rosersberg och för landsbygden. Bostadsutvecklingen ska framför allt ske i lägen med god kollektivtrafik och där det finns offentlig och kommersiell service. Arlanda flygplats och logistikföretag bidrar med en stor mängd arbetsplatser, och för att ytterligare öka arbetsplatsutbudet ska kommunen verka för att bredda näringslivet och exempelvis gynna kontorsetableringar vid stationslägen, berättar Kristina Gewers, samhällsbyggnadschef i Sigtuna kommun.

Inget bygge norr om Aspvägen
Invånarna har även varit med i processen och har fått lämna idéer och önskemål på fysisk utveckling av kommunen. Som en del av denna process har ett område norr om Aspvägen tagits bort som plats för framtida bebyggelse samt att Västra Steninge slottsby lades till. Det finns även ett förtydligande kring behov av fler cykelvägar mellan skolor, aktiviteter och hemmet efter önskemål från skolbarn.

connys_helsida
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

pantamera_avc_helsida
dackskifte_helsida
moderat_pan_helsida
defacto_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

agy_oppethus
julmarknad_2022
centrum_host_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider
nrh
swedol_outsider
marknaden_outsider
centrum_outsider_host
connys