centrum_panorama_hostshopping
Lowe Börjesson och Karolina WindefalkFoto: Pressbild

MP:s budgetförslag med fokus på trygghetsskapande åtgärder

Miljöpartiet har lagt fram ett budgetförslag med fokus på sociala investeringar, skolresurser, miljöåtgärder och integration för Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

En betydande del av deras förslag riktar sig mot trygghetsskapande åtgärder, inklusive investeringar i skolan för en tryggare och mer kreativ miljö, ökade resurser till Naturskolan, samt särskilda åtgärder för att främja barns psykiska hälsa i skolan.

Sigtuna kommun planeras att rustas för framtiden med en ansvarsfull budget, där barn inte förväntas bära bördan av ekonomiska kriser. Miljöpartiet prioriterar också integration genom satsningar för att underlätta övergången från utbildning till arbetslivet, inklusive en tjänst som fungerar som länk mellan vuxenutbildningen och näringslivet.

I deras planer finns även åtgärder för att skapa en grön och säker stadsmiljö, inklusive klimatanpassning, skydd mot extrema temperaturer för äldreboenden och förskolor, samt bevarande av stadsnära natur och grönområden. Partiet föreslår också att skapa möjligheter för invånarna att odla grönsaker och satsar på hållbara resor genom att utreda möjligheten till en cykelväg och en sydlig uppgång från Märsta station.

En av Miljöpartiets framträdande satsningar är Klimatfärdplanen, som syftar till att minska utsläppen från Bristaverket och därmed skapa en tryggare och mer hållbar framtid för invånare, företag och samhällsekonomi i Sigtuna kommun.

Det står sedan tidigare klart att kommunledningens budgetförslag återremitteras till sammanträdet 14 december

brobygget_2024
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

pantamera_avc_helsida

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

mp_tack_helsida

Sommarlovsbiljetten är igång

Nyheter Under sommarperioden 5 juni till 27 augusti reser ungdomar mellan 12 och 18 år gratis med SL-trafiken. Initiativet med lovkortet är ett steg från Region Stockholm för att uppmuntra miljövänliga resor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna