sap_feb_pan
Lowe Börjesson och Karolina WindefalkFoto: Pressbild

MP:s budgetförslag med fokus på trygghetsskapande åtgärder

Miljöpartiet har lagt fram ett budgetförslag med fokus på sociala investeringar, skolresurser, miljöåtgärder och integration för Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

En betydande del av deras förslag riktar sig mot trygghetsskapande åtgärder, inklusive investeringar i skolan för en tryggare och mer kreativ miljö, ökade resurser till Naturskolan, samt särskilda åtgärder för att främja barns psykiska hälsa i skolan.

Sigtuna kommun planeras att rustas för framtiden med en ansvarsfull budget, där barn inte förväntas bära bördan av ekonomiska kriser. Miljöpartiet prioriterar också integration genom satsningar för att underlätta övergången från utbildning till arbetslivet, inklusive en tjänst som fungerar som länk mellan vuxenutbildningen och näringslivet.

I deras planer finns även åtgärder för att skapa en grön och säker stadsmiljö, inklusive klimatanpassning, skydd mot extrema temperaturer för äldreboenden och förskolor, samt bevarande av stadsnära natur och grönområden. Partiet föreslår också att skapa möjligheter för invånarna att odla grönsaker och satsar på hållbara resor genom att utreda möjligheten till en cykelväg och en sydlig uppgång från Märsta station.

En av Miljöpartiets framträdande satsningar är Klimatfärdplanen, som syftar till att minska utsläppen från Bristaverket och därmed skapa en tryggare och mer hållbar framtid för invånare, företag och samhällsekonomi i Sigtuna kommun.

Det står sedan tidigare klart att kommunledningens budgetförslag återremitteras till sammanträdet 14 december

connys_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

sportlov
fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

centrum_host_helsida

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

steningekompani_helsida
skridskodisco_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
funkisfest_outsider
connys
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
skridskodisco_outsider