centrum_panorama_hostshopping
Foto: Miljöpartiet

(MP) vill införa tvålärarsystem och bussfil på 263:an

På måndagen klubbades fullmäktige kommunledningens förslag till budget. Men om Miljöpartiet hade fått bestämma hade man satsat på tvålärarsystem i grundskolan, fältassistenter och bussfil längs 263.

centrum_artikel_host

Oppositionen hade inget samlat budgetförslag i fullmäktige utan (S), (V) och (MP) presenterade varsitt. Nu vann som väntat kommunledningens förslag då de har majoritet i fullmäktige. Men om (MP) hade fått bestämma så skulle man gett mer pengar till kommunal service för naturvårdssatsningar, välfärden och förebyggande socialt arbete. Konkret innebär det bland annat fältassistenter bland ungdomar, en bussfil på väg 263, ungdomsråd och fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
– Naturligtvis ska invånare i kris få hjälp, men att förebygga krisen är bättre. Miljöpartiet satsar totalt 152 miljoner på kostnadsökningar och utökad kommunal service. I det ingår preventivt arbete för att förebygga till exempel psykisk ohälsa, våld i nära relationer och drogmissbruk. Vi undviker att individuella tragedier uppstår och spar pengar i form av senare omhändertagande, säger Karolina Windefalk, gruppledare för (MP) Sigtuna.

När det gäller skolan vill man se skolvärdar i samtliga grundskolor och tvålärarsystem, Naturskolan ska få ökade resurser för verksamheten med skolor och fritidshem. Man investerar också i ett Allaktivitetshus och Allaktivitetspark med skateområde och klättervägg. Ungdomsrådet ska kunna påverka kommunen i frågor som rör deras vardag och framtid, som klimatet.

fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider