eldsjal2024_pan
Mats Weibull (M)Foto: Marie-Therese Karlberg

MP vill göra naturreservat av privat skog

Miljöpartiet (MP) är som vanligt ute och cyklar. Det är väl okej om det sker på kommunens många gång- och cykelvägar, men det är inte lämpligt att ständigt göra det i olika medieutspel.

centrum_artikel_host

Skogen som MP vill göra till naturreservat är en privatägd skog och hårt drabbad av granbarkborren. De privata skogsägarna har efter inspektion fått ett föreläggande av Skogsstyrelsen om vilka hänsyn som ska tas vid avverkningen, till exempel områdets naturvärden. Miljöpartiet får det att låta som att hela skogen ska bli ett kalhygge som ska återplanteras med ny granskog. Så är givetvis inte fallet. Avverkningen kommer att ske i enlighet med gällande regelverk och Skogsstyrelsens föreläggande.

Återplantering inom två-tre år ingår i regelverket, men med vad har skogsägarna ännu inte bestämt. De 20 000 granplantorna är alltså även de tagna helt ur luften!

Jag vill också påminna Miljöpartiet att skogen ni vill göra naturreservat av, är en privat skog och att den moderatledda kommunledningen inte avser beslagta privat mark för att bilda naturreservat.

Skogen är en av Sveriges största tillgångar och den ska vårdas väl. Miljöpartiets åsikt verkar vara en annan, att skogen inte ska användas eller brukas till någonting. Det är så långt ifrån realistisk klimat- och miljöpolitik man kan komma, såväl kort- som långsiktigt. Att anse att granbarkborren är ett nödvändigt inslag i våra skogar får stå för Miljöpartiet och jag kan garantera att den åsikten inte delas av kommunledningen, skogsägarna eller våra skogsvårdande myndigheter.

  • Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

spedition_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

storemore_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

steningekompani_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

aldreomsorg_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

connys_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

outsider_aldreomsorg
storemore_out
connys
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
spedition_outsider
stentekompani_outsider