sap_feb_pan
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

MP förstår inget annat än symbolpolitik

Miljöpartiet (MP) har helt missuppfattat kommunledningens ambitioner och den senaste insändaren visar än en gång att partiet främst fokuserar på symbolpolitik.

centrum_artikel_host

Med den nu antagna budgeten och nedläggningen av Agenda 2030-utskottet höjer kommunledningen ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Ansvaret för uppföljning och styrning lyfts från ett dåligt fungerande utskott till kommunstyrelsen för att på så sätt få mer tryck i processerna. I stället för att isolera arbetet till ett utskott ska hållbarhets-arbetet nu genomsyra kommunens alla verksamheter och bedrivas av samtliga nämnder, förvaltningar och kontor. Dessutom ska arbetet med större fokus omfatta alla tre dimensioner av hållbar utveckling enligt Agenda 2030: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Inte bara den miljömässiga som MP ständigt tycks förespråka.

De symbolinriktade och floskelfyllda förslag som MP talar om i sin insändare och den märkliga tron på att Sigtuna kommun genom införandet av till exempel en utsläppsbudget skulle göra någon skillnad och stoppa de väderrelaterade katastrofer är naturligtvis nonsens. Det är insatser som måste hanteras på nationell eller till och med internationell nivå. Däremot är förutsättningar för att skapa långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i vissa delar relevanta även på kommunal nivå och det är precis det som kommunledningen nu ger. Med kommunledningens budget kommer Sigtuna ha ett strukturerat och väl genomtänkt arbetssätt för att angripa hållbarhetsproblematiken. Hela organisationen ska kontinuerligt arbeta med hållbarhet och arbetet ska löpande rapporteras, stämmas av och beredas i kommunstyrelsen. Dessutom ska en tydlig och övergripande hållbarhetsstrategi tas fram. Denna strategi ska innehålla konkreta och verksamma åtgärder och inte symbolpolitiska restriktioner.

Är det något parti som bromsar förutsättningarna för hållbar utveckling och företagande är det MP. Det är omöjligt att förstå hur förbud, restriktioner och detaljstyrning av företagens villkor ska kunna vara positivt för tillväxt. Företagarna, kommunledningen och de flesta invånare vi talar med förstår det definitivt inte.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

funkisfest_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

steningekompani_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

sportlov
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
skridskodisco_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

connys_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
spedition_outsider