centrum_panorama_hostshopping
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

MP förstår inget annat än symbolpolitik

Miljöpartiet (MP) har helt missuppfattat kommunledningens ambitioner och den senaste insändaren visar än en gång att partiet främst fokuserar på symbolpolitik.

centrum_artikel_host

Med den nu antagna budgeten och nedläggningen av Agenda 2030-utskottet höjer kommunledningen ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Ansvaret för uppföljning och styrning lyfts från ett dåligt fungerande utskott till kommunstyrelsen för att på så sätt få mer tryck i processerna. I stället för att isolera arbetet till ett utskott ska hållbarhets-arbetet nu genomsyra kommunens alla verksamheter och bedrivas av samtliga nämnder, förvaltningar och kontor. Dessutom ska arbetet med större fokus omfatta alla tre dimensioner av hållbar utveckling enligt Agenda 2030: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Inte bara den miljömässiga som MP ständigt tycks förespråka.

De symbolinriktade och floskelfyllda förslag som MP talar om i sin insändare och den märkliga tron på att Sigtuna kommun genom införandet av till exempel en utsläppsbudget skulle göra någon skillnad och stoppa de väderrelaterade katastrofer är naturligtvis nonsens. Det är insatser som måste hanteras på nationell eller till och med internationell nivå. Däremot är förutsättningar för att skapa långsiktig ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i vissa delar relevanta även på kommunal nivå och det är precis det som kommunledningen nu ger. Med kommunledningens budget kommer Sigtuna ha ett strukturerat och väl genomtänkt arbetssätt för att angripa hållbarhetsproblematiken. Hela organisationen ska kontinuerligt arbeta med hållbarhet och arbetet ska löpande rapporteras, stämmas av och beredas i kommunstyrelsen. Dessutom ska en tydlig och övergripande hållbarhetsstrategi tas fram. Denna strategi ska innehålla konkreta och verksamma åtgärder och inte symbolpolitiska restriktioner.

Är det något parti som bromsar förutsättningarna för hållbar utveckling och företagande är det MP. Det är omöjligt att förstå hur förbud, restriktioner och detaljstyrning av företagens villkor ska kunna vara positivt för tillväxt. Företagarna, kommunledningen och de flesta invånare vi talar med förstår det definitivt inte.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Mattias Askerson (M), gruppledare

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

mp_tack_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

centrum_host_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider