centrum_panorama_hostshopping
Novair är Apollos flygbolagFoto: Pressbild

Möjligt att forska på flygbuller under pandemin

Ett forskningsprojekt på flygbuller kring Arlanda inleds vid KTH: – Nu när det finns både tid och plats i luftrummet över Arlanda på grund av covid-19 ger det en helt unik situation.

centrum_artikel_host

Boende kring Arlanda har länge störts av flygbuller, nu är det dock möjligt att forska på hur flygbuller kan användas för att skapa tystare rutter. Detta som en följd av att det är minskad trafik på grund av coronapandemin:
– Tidigare, när det var många flygplan i luften samtidigt, var det svårt att få till bra data. Detta eftersom kvalitativ bullerdata kräver att vi mäter ljudet från enstaka plan åt gången, säger Mats Åbom, professor i teknisk akustik vid KTH och vice föreståndare för Centrum för Hållbar Luftfart (CSA) vid lärosätet.

Mätningarna kommer ske med hjälp av 30 mätstationer runt Arlanda. Stationerna ska paras ihop med flygplanets konfiguration i luften, som klaffsättning och motorpådrag. Data som forskare normalt sett inte har tillgång till.
– Med hjälp av flygbolaget Novair får vi tillgång till flygplanens svarta låda, och kan se hur vingklaffarna står, när landningsställ fälls ut och sådant. Det vill säga saker som sticker ut från planet och som påverkar hur mycket det låter. Det är en pusselbit vi tidigare saknat, och är en osäkerhet i dagens modeller för flygbuller.

Start och landningar ä bullermässigt värst eftersom man vill upp så snabbt som möjligt vid start landningar eftersom inflygningar sker på lägre höjd under en tid. Forskarna ska titta närmare på vad sm stör människorna, vilka reaktioner uppstår och kanske ger stresspåslag. Ljud som kan påverka koncentration och vila.
– En sak som vi studerat är så kallad ”brantare” inflygning. Med andra ord att flyga in med högre vinkel, så att planet på ett visst avstånd befinner sig på högre höjd vilket ger lägre buller på marken, uppger Mats Åbom.

Det är två Airbus A321 som ska studeras och bana 26 används.

brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host